Huvudmeny

2016-06-22 11:19

En hållbar framtid stavas Re:


Reduce, reuse, remake och recycle är nyckelfaktorer som vi inte längre kan bortse från om vi vill skapa ett mer hållbart samhälle. Åter- och vidareanvändning, att se möjligheter i minskning i stället för ökning är kännetecknen för en helt ny samhällssektor. Den 4 juli, under politikerveckan i Almedalen, arrangerar Högskolan i Borås seminariet ”Re: en ny samhällssektor att räkna med?” då begreppen diskuteras och debatteras – finns det kommersiella möjligheter för re:?

Framtiden kräver att något görs för att minska på miljöförstöring och resursuttömning. Under seminariet kommer panelen att resonera kring möjligheten för en ny verklighet där reparation och renovering blir nyckelprocesser och nytillverkning av produkter blir undantaget.

– Jag tror vi börjar se formandet av en helt ny samhällssektor som går tvärs över tidigare branschgränser. Det glömda och gömda, återvinning och efterlivet blir fokus, säger Nils-Krister Persson, docent vid Smart Textiles/Textilhögskolan, Högskolan i Borås och en av paneldeltagarna.

Ny antologi om Re:

I samband med seminariet släpps också antologin ”Re: en samhällssektor spirar” där forskare och forskarstuderande vid Högskolan i Borås från olika discipliner, lyfter fram olika begrepp inom Re. Antologin är nr 37 i Högskolan i Borås rapportserie Vetenskap för profession.

Välkommen på seminarium!

Tid: 4 juli kl. 10:30-11:30
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Medverkande:

  • Anita Pettersson, docent i energiteknik, Swedish Centre for Resource Recovery, Högskolan i Borås
  • Nils-Krister Persson, docent, Smart Textiles/Textilhögskolan, Högskolan i Borås
  • Stefan Håkansson, vd, EON Värme
  • Emma Enebog, hållbarhetschef, Myrorna
  • Moderator, Erik Mattsson, Ordrum

Läs mer:

Se hela högskolans seminarieprogram under Almedalsveckan

Kontaktperson:

Nils-Krister Persson, docent, Smart Textiles/Textilhögskolan, Högskolan i Borås, 033-435 4283, nils-krister.persson@hb.se