Huvudmeny

2016-06-16 11:00

Examensarbete om tredjepartslogistik prisas


Logistikingenjörerna Karolina Reinholdsson och Cecilia Hansson gjorde ett examensarbete om processerna för godsmottagning vid tredjepartslogistik. Arbetet väcker stort intresse inom branschen och har nu prisats av Transportindustriförbundet.

Karolina Reinholdsson och Cecilia Hansson med Carl-Johan Westas, styrelseordförande för Transportindustriförbundet Väst.Varför har ni fått detta pris?

– Det handlar om vad man inom Transportindustriförbundet anser vara ett viktigt utvecklingsområde för deras medlemmars verksamheter. Vi trycker mycket på vikten av ett högkvalitativt informationsflöde genom försörjningskedjor, för att öka konkurrenskraften.

Vad handlar ert examensarbete om?

– Vårt arbete gick ut på att ta fram en konceptuell modell av en tids- och kostnadseffektiv godsmottagningsprocess hos 3PL-företag (tredjepartslogistik). Det intressanta med just denna process är att den utgör gränssnittet mellan två samverkande företag, som båda vet att de behöver samarbeta för att uppnå effektiva flöden och möta kunders efterfrågan, men samtidigt har motstridiga målsättningar i form av eget maximalt vinstintresse.

Cecilia Hansson
Från: Floda.
Examen: Teknologie kandidatexamen samt högskoleingenjörsexamen i logistik, våren 2015.
Gör idag: Fick en liten dotter i juli 2015 och är föräldraledig.

Karolina Reinholdsson
Från: Borås.
Examen: Teknologie kandidatexamen samt högskoleingenjörsexamen i logistik, hösten 2015.
Gör idag: Supply Planning Specialist/ Production Scheduler på ABB AB i Alingsås via Manpower.

Titel på examensarbetet: En konceptuell modell av en tids- och kostnadseffektiv godsmottagningsprocess för 3PL-företag (Juni 2015)

Vad betyder priset för er?

– Stipendiet är en bekräftelse på att allt arbete och slit, all tid man lagt ner, faktiskt uppmärksammas och uppskattas. Under den intensiva perioden vi skrev tvivlade vi på det många gånger. Nu i efterhand är vi båda väldigt stolta. Det är jättekul att höra att arbetet har inspirerat företagsledare inom logistikbranschen.

Vad består priset av?

– Vi fick äran att få presentera vårt arbete på Transportindustriförbundets styrelseårsmöte och 20 000 kronor. Presentationen gick jättebra. Intresse var jättestort och vi fick många följdfrågor.

Priset delades ut vid Transportindustriförbundets styrelseårsmöte i Göteborg den 25 maj.

Läs mer om utbildningen Industriell ekonomi - logistikingenjör.

Text: Solveig Klug
Foto: Privat