Huvudmeny

2016-06-09 10:08

Handledarutbildning lyfter skolsverige


Vid Högskolan i Borås får lärare från hela Västsverige handledarutbildning i kollegialt lärande inom Läslyftet. I april avslutade en grupp om 100 lärare sin utbildning, och redan i maj var det dags för drygt 80 nya lärare att ta vid.

Inom Läslyftet arbetar man med ett modulbaserat material från Skolverket. Högskolan i Borås har i det här arbetet fått i uppgift att utbilda handledare, som sedan arbetar vidare med sina egna lärarlag ute på skolorna.

– Syftet med det här upplägget är att utveckla både fortbildningskulturen och undervisningskulturen. I det här projektet har vi fokus på lärarnas lärande, berättar Margareta Ljungqvist, som är chef för Sektionen för lärarutbildningar vid Högskolan i Borås.

Nöjda kursdeltagare

Kursdeltagaren Johan Dahlberg från Kungälv tycker att utbildningen har varit både spännande och utvecklande och får medhåll av kollegorna Sophia Andersson från Falkenberg och Tina Andersson från Göteborg.

– Det har varit stimulerande och positivt. Läslyftet är ju vid sidan av matematiklyftet den största fortbildningssatsningen för lärare som genomförts, säger Johan Dahlberg.

– Det finns många nya metoder i undervisningen sedan jag själv gick lärarutbildningen, säger Tina Andersson.

– Läslyftet handlar om läs- och skrivutveckling, och utveckling av språket. På webben finns tillgång till material som vi kan använda och vi handleder våra kollegor i hur de kan använda materialet, lägger hon till.

Bra för hela skolsverige

Utöver de konkreta effekter utbildningen ger ute på skolorna, menar Margareta att utbildningen bidrar med mer långsiktiga resultat för hela skolsverige.

– Alla vi som är med och genomför handledarutbildningen träffas regelbundet på Skolverket. Det har lett till ett bra nätverk där det blir mer naturligt för oss olika lärosäten att samarbeta.

– Det påverkar ju också den vanliga lärarutbildningen på ett positivt sätt, eftersom vi i samtal med de lärare som deltar i Läslyftet både får en insyn i hur man rent konkret arbetar på olika ställen, och i vissa fall dessutom får en väg in till fler praktikplatser, avslutar hon.

Läs tidigare artikel om Läslyftet.

Mer om Läslyftet på Skolverkets webb.

Text: Solveig Klug och Helen Rosenberg
Foto: Solveig Klug