Huvudmeny

2016-06-20 08:30

Hjältekultur bland chefer leder inte till framgång


Ny forskning från Högskolan i Borås visar att det saknas förutsättningar för chefer att leda hållbart. Samtidigt ställer Arbetsmiljöverket tuffare krav när det kommer till just det. Ekvationen går inte ihop och något behöver göras – men vad?

Det ska forskare vid Högskolan i Borås och KTH diskutera med företrädare från arbetslivet under ett seminarium i Almedalen den 5 juli. Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap med inriktning vårdens ledarskap och organisering vid Högskolan i Borås, berättar mer.

– Vi har i vår forskning uppmärksammat anledningar till hög chefsomsättning och svårigheter att rekrytera. Utifrån det har vi utvecklat ett evidensbaserat arbetsmaterial som underlättar för chefer att få djupare kunskap och mer handlingsberedskap i hållbart och hälsofrämjande ledarskap.

Varför är forskningen viktig?
– Ledarskap som utgår från hållbarhetsprinciper skapar en rad positiva effekter. Vi mår bättre och blir mer effektiva, men det är svårt att uppnå det. Det är vår övertygelse att det är mer hållbart ur flera perspektiv – humana, sociala, kostnadseffektiva och kvalitetsutvecklande – att stödja chefer än att understödja en hård hjältekultur för chefer.

Vad kommer publiken att kunna ta med sig från seminariet i Almedalen?
– De kommer känna bekräftelse, bli inspirerande och de kommer att få idéer kring hur de kan jobba med de här frågorna i sin egen verksamhet. Och de kommer de även få med sig konkreta verktyg för ett hållbart ledarskap.

Välkommen till seminariet:

”Klarar chefer att leda hållbart – och vem bryr sig?”
Tid: Tisdagen den 5 juli kl. 9:00-10:00
Plats: Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Medverkande:
Lotta Dellve, professor i vårdens ledarskap och organisering, Högskolan Borås och KTH
Maria Wolmesjö, fil. dr och universitetslektor i socialt arbete, Högskolan i Borås
Andrea Eriksson, fil. dr i folkhälsovetenskap, KTH
Catarihna Petersson, enhetschef Tranemo äldreomsorg och vinnare av ”Sydvästenpriset för hållbart ledarskap i välfärden”
Susanna Stymne Airey, forskningschef på AFA Försäkring
Marianne Hiller, Vårdförbundet

Läs mer:

Om seminariet ”Klarar chefer att leda hållbart – och vem bryr sig?”
Om alla seminarier som Högskolan i Borås arrangerar i Almedalen
Om det nya arbetsmaterialet som ska stödja chefer att leda hållbart

Vill du veta mer? Kontakta:

Lotta Dellve, tfn: 0701-800235, e-post: lotta.dellve@hb.se
Maria Wolmesjö, tfn: 033-435 4725, e-post: maria.wolmesjo@hb.se