Huvudmeny

2016-06-01 10:00

Högskolan i Borås får forskarrättigheter inom Människan i vården


Den 1 juni offentliggjordes det att Högskolan i Borås får examensrättigheter på forskarnivå inom området Människan i vården. Beskedet innebär att alla akademier vid högskolan nu har rätt att bedriva forskarutbildning. Det är ett steg i rätt riktning mot att bli universitet.

– Det är ett mycket glädjande besked, men inte oväntat. Det är ett starkt område och en stark ansökan. Examensrättigheterna ger oss möjlighet att fortsätta utveckla och profilera området Människan i vården vilket är av stort nationellt intresse, säger rektor Björn Brorström och fortsätter:  

– Rättigheterna ger oss universitetskvalitet som för oss närmare målet att bli det tredje universitetet i Västsverige. Det är mycket positivt och jag är mycket imponerad av det högkvalitativa och systematiska utvecklingsarbete som genomförts och som nu har bekräftats av bedömargruppen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
       
I beslutet skriver UKÄ bland annat att forskningen inom området Människan i vården bedöms vara av sådan kvalitet och omfattning att forskarutbildning kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå. De anser också att forskarutbildningsmiljön är tillfredsställande med goda resurser vad gäller infrastruktur och handledarresurser.

Stärkt konkurrens- och attraktionskraft

 – Jag är idag jätteglad och fantastiskt stolt över alla medarbetare som bidragit till att göra detta möjligt. Det här innebär att vi nu får en komplett akademisk miljö inom området Människan i vården – från grundutbildning till forskarnivå. Rättigheterna innebär också legitimitet, att vi får en stärkt konkurrens- och attraktionskraft och ett större inflytande över vår egen forskning och ämnesutveckling. Nu kan vi fullt ut möta de utmaningar som finns i samhället, säger Lotta Dalheim Englund, chef för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås.

Beskedet är även välkommet ur ett regionperspektiv. Peter Lönnroth, områdeschef, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen och ledamot i ett av högskolans akademiråd konstaterar följande:

– Högskolans mycket långsiktiga arbete med detta som jag följt i många år har nu burit frukt. På sikt betyder det att en ännu mer kvalificerad utbildning kan erbjudas i regionen och i Sjuhärad. Detta bidrar starkt till kompetensförsörjningen och rekryteringen både till högskolan och till vården.

Mer om Människan i vården:
På Högskolan i Borås bedriver vi forskning som visar på lösningar som förändrar samhället till det bättre. Vår forskning inom Människan i vården fokuserar på patienten och den som ger vård. Vi sätter också fokus på patientens närstående, vårdstudenter och deras lärande samt på den ledning och organisering som sker inom vården. Oavsett ur vilken aspekt vi studerar vården måste vi förstå hur människor upplever och påverkas av det som sker. På Högskolan i Borås vill vi bidra till att göra vården mer mänsklig, trygg och säker, oavsett om det gäller möten, bedömningar, organisering eller den vårdande behandlingen. Läs mer om forskningsområdet Människan i vården här.

Kompletta akademiska miljöer

Sedan tidigare har Högskolan i Borås examensrättigheter på forskarnivå inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) och Textil och mode (konstnärlig). Att det nu även finns forskarrättigheter inom Människan i vården betyder att högskolan är ett komplett lärosäte i den meningen att alla akademier har kompletta akademiska miljöer. Inom fem områden är det nu möjligt att gå hela vägen från den första kursen på första terminen via magister eller masterutbildning till doktorshatt.    

Läs mer på UKÄ:s webbplatsText: Rebecca Lindholm
Bild: Suss Wilén