Huvudmeny
Prideflagga

2016-06-07 10:30

Högskolan stöttar Borås Pride


Den 30 juni-2 juli arrangeras för första gången Borås Pride. Högskolan i Borås ställer sig bakom arrangemanget och deltar i paraden tillsammans med Studentkåren i Borås. Delta du också!

– Borås Pride är ett sätt att visa stolthet och glädje över mångfalden i Borås och i världen. Det handlar om att visa respekt för olika perspektiv, sätt att vara och uttrycka sig på. Det är värden vi på Högskolan i Borås värnar om och drar nytta av i vår forskning och våra utbildningar. Det är således en central värdegrundsfråga som Borås Pride står för och som gör att vi gärna vill vara med, säger Martin Hellström, prorektor vid Högskolan i Borås och en av de från högskolans sida som kommer att gå med i paraden.

Paraden äger rum lördagen den 2 juli och högskolan deltar tillsammans med Studentkåren i Borås. Alla medarbetare och studenter är välkomna att delta i paraden. Självklart är även familj och vänner välkomna att gå med.

Linda Borglund, samordnare för lika villkor vid Högskolan i Borås, berättar om högskolans arbete kring lika villkor:
– Alla ska ha lika rättigheter och lika möjligheter oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung, religion eller funktionsnedsättning. Det är det övergripande målet med arbetet för lika villkor och står i vår policy och årliga handlingsplan som rektor beslutar.

– Vi har nolltolerans mot all typ av diskriminering och alla ska känna sig inkluderade och välkomna, både studenter och anställda. I arbetet med de här frågorna ingår att ifrågasätta rådande normer, motarbeta fördomar och att se alla som individer.  Lika villkor är en del av vårt värdegrundsarbete och en del av hållbar utveckling, ytterst handlar det om mänskliga rättigheter, något som vi alltid måste arbeta för.

Samling för dig som vill gå med högskolan och studentkåren i paraden

Alla medarbetare och studenter, samt vänner och familj, är välkomna att delta i paraden. Paraden startar kl. 18:00 i Knalleland (från området vid busshållplatserna "Knalleland" på Bergslenagatan).

Högskolan och studentkårens plats i paraden är ännu inte spikad, men vi samlas utanför Ica Kvantum Knalleland kl. 17:30. Du kan också gå direkt till högskolans plats i paraden, vår preliminära plats i tåget är 24. Håll utkik efter banderollen med högskolan och studentkårens logotyper. Vi kommer att dela ut ballonger på plats.

Paraden tar cirka en timme och avslutas på Textile Fashion Centers innergård där festligheterna fortsätter.

Läs mer

Håll dig uppdaterad med information direkt från Borås Pride (extern länk)

Text: Johanna Avadahl