Huvudmeny
Mats Andersson

2016-06-13 15:51

Rätten till fri tanke i fokus


Att inte låsa fast sig i sin egen planering, utan att titta på den specifika barngruppen och utgå ifrån deras intressen och behov – det är vad som står i centrum när Högskolan i Borås vidareutbildar förskollärare i Varbergs kommun.

 – Om man låser in sig för mycket i en förutbestämd planering följer man inte barnens behov, utan de vuxnas. Då glömmer man allt vad demokrati och fri tanke heter. När alla barn har tillverkat exakt likadana toarulletomtar har man som pedagog inte arbetat med att lyfta fram kreativitet, utan då trampar barnen i takt, säger Mats Andersson, som är universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås och den som ansvarar för utbildningen.

Ett demokratiskt förhållningssätt

Utbildningen, som Varbergs kommun köper in av Högskolan i Borås, syftar till att ge förskollärarna i kommunen en grund i den filosofi som kallas Reggio Emilia. Reggio Emilia är en filosofi som uppstod i norra Italien efter Andra Världskriget, då föräldrar ville ta sina barn så långt bort från fascistiska tankar som möjligt och i stället arbeta med värden som demokrati och alla barns lika värde. Det är ifrån det sammanhanget som Mats Andersson hämtar uttrycket ”trampar i takt”.

– Reggio Emilia är inte en metod, utan ett förhållningssätt som handlar om att barn är kompetenta människor som måste få ges möjlighet att själva ge svar och inte bara bli matade med den tolkning av världen som vi vuxna tycker är relevant. Vi arbetar också mycket med estetiska lärprocesser, då det är viktigt att hjälpa barnen utveckla sina sinnen.

– Förhållningssättet som sätter demokratiska värden och barnens inflytande i centrum är väldigt centralt i förskolans läroplan, så jag tror absolut att den här utbildningen hjälper förskollärare att arbeta utifrån läroplanen, fortsätter han.

Förhållningssätt som går igen

Utbildningen pågår under ett läsår och Mats och hans kollegor utgår ifrån tre olika perspektiv: pedagogen som individ, som en del i en personalgrupp och som en del i en större organisation. I workshops, diskussionsövningar och med hjälp av kurslitteraturen får förskollärarna som deltar reflektera över varför de agerar på olika sätt i sin roll som pedagoger.

– Reggio Emilia-tänket går ju egentligen igen i min egen undervisning. Det är inte alltid som jag sitter på de rätta svaren, utan jag ställer mycket frågor till studenterna – förhoppningen är att de sedan ska kunna jobba på samma sätt i sina barngrupper.

Förskolechefer driver tillsammans

Från början var det ett par förskolechefer som pratade ihop sig om att köpa in utbildningen till sin personal. För att lösa finansieringen vände de sig till andra kollegor för att se om inte fler ville vara med. Under läsåret 2015/2016 har en grupp med 30 pedagoger genomgått utbildningen, och under kommande läsår kommer två lika stora grupper att gå parallellt, med deltagare från både kommunalt och privat styrda förskolor. Pia Ringborg är en av de förskolechefer som engagerat sig för att man ska kunna köra utbildningen i Varberg:

– Jag kan tydligt se hur verksamheterna utvecklats i samband med att ett par av mina medarbetare deltagit i utbildningen. Jag hör det i samtal som förs mellan pedagoger, men jag ser också till att på ett strukturerat sätt följa vad som händer i verksamheten. Utbildningen har fått oerhört bra rykte, och jag vet att intresset för att gå utbildningen är väldigt stort bland medarbetarna på de flesta förskolor i kommunen.

Text och bild: Helen Rosenberg