Huvudmeny

2016-06-16 16:37

Rektor och prorektor på agendan vid styrelsemöte


Både tjänsten som prorektor och rektor var på agendan vid högskolans styrelses möte den 16 juni.

Prorektor Martin Hellström har föreslagits som ny rektor för Högskolan Väst med start från och med årsskiftet. Tidpunkt för när regeringen beslutar i frågan är inte klar men styrelsen för Högskolan i Borås har bedömt att process för tillsättning av ny prorektor bör starta. Därför gav högskolans styrelse klartecken till rektor att, i samråd med styrelens ordförande, utforma och leda processen för tillsättning av prorektor och att sedan föreslå styrelsen en kandidat till prorektor. Eftersom det här är en process som kan dra ut på tiden kan det bli tal om en tillförordnad prorektor under en period.

Styrelseordförande Roland Andersson informerade också att han vid nästa styrelsemöte kommer att väcka rektorsfrågan. Rektor Björn Brorströms anställning som rektor sträcker sig till den 31 juli 2017.

Text: Annie Andréasson