Huvudmeny

2016-06-20 07:30

Siktet fast inställt på universitet – så ser planerna ut


Högskolan i Borås har som ambition att bli det tredje universitetet i Västsverige. Men vad innebär det egentligen? Och hur ser planerna ut?

Rektor Björn Brorström och högskolans styrelse har länge varit tydliga med vart de ser att högskolan är på väg.

– Min uppfattning är att det behövs ett universitet till i Västsverige som ges förutsättningar att utvecklas. Jag har ett uppdrag från styrelsen att utreda förutsättningarna för att vi ska bli det universitetet, säger Björn Brorström.

Högskolan i Borås har sedan flera år tillbaka haft som idé och inriktning att bygga ett ännu starkare lärosäte genom att erbjuda treåriga utbildningar inom alla områden och göra relativt sett mer på avancerad nivå. Målet har varit att etablera kompletta akademiska miljöer, alltså miljöer där man som student har möjlighet att gå hela vägen från den första kursen på första terminen via magister- eller masterutbildning till doktorshatt. Den omorganisation och de strategiska satsningar högskolan genomgått har alla haft detta i sikte.

– Allt det vi har gjort och fortfarande gör innebär att högskolan tillförs det som skulle kunna kallas universitetskvaliteter. Nu har vi, i och med Universitetskanslersämbetets beslut om forskarutbildningsrättigheter inom Människan i vården, tre kompletta akademier med utbildning på alla nivåer. Vi har också en uppsättning mycket starka forskningsprogram och hög kvalitet på våra utbildningar. Vi har bredd och vi har profil, säger Björn Brorström.

Varför är det så viktigt att bli universitet?

– Universitetsstatus innebär ökad attraktivitet och att vi förfogar över våra egna rättigheter. Vi har drivit lärosätets utveckling till en punkt som borde öppna för att vår status prövas.  Att få det erkännandet av vår utveckling här på högskolan skulle vara enormt tillfredsställande och en viktig markör.

Hur ska vi gå tillväga för att bli universitet?

– Nu i dagarna har Malmö högskola uppmanats av regeringen att inkomma med en fördjupad framställan om att erhålla universitetsstatus, och regeringen har som ambition att kunna ge dem universitetsstatus från och med 1 januari 2018. Enligt min uppfattning öppnar därmed regeringen för oss att gå vidare med att sammanfatta våra meriter för att få prövas som universitet. Även om ministern för högre utbildning och forskning säger att det inte finns några planer på att fler högskolor ska få universitetsstatus i nuläget ser vi ändå möjligheten att peka på våra styrkor och kvaliteter som lärosäte med just detta syfte.

– Vi har diskuterat frågan på styrelsemötet den 16 juni och min idé är att göra en självvärdering eller meritförteckning för Högskolan i Borås och behandla den i styrelsen. Sedan avgör styrelsen hur vi går vidare, ett tänkbart spår är att beskrivningen av högskolans kvaliteter tas upp i vårt budgetunderlag till regeringen för perioden 2018-2021 som vi skickar in i februari 2017.

– Enligt min uppfattning har vi så hög kvalitet att vår status borde få prövas. Och bara att få prövas i frågan är ett bevis på att vi lyckats bygga upp ett starkare lärosäte.

Läs mer

Läs rektors blogg på temat ”Examensrättigheter och universitetskvaliteter” (extern länk)

Läs mer om klartecknet för Malmö högskola att bli universitet (extern länk)

Läs mer om beslutet om forskarutbildningsrättigheter inom Människan i vården

Text: Ida Borenstein