Huvudmeny
Li Guo, forskare, Smart Textiles

2016-06-16 11:48

Smarta Textilier förbättrar komfort för protesanvändare


Många protesanvändare lider av en illasittande proteshylsa och får fantomsmärta. Smart Textiles forskare Li Guo har fått projektbidrag från KK-stiftelsen för ett projekt som undersöker textila metoder för att utveckla en personlig protesstrumpa för att förbättra användarkomforten för protesanvändare.

I vissa fall kan man minska obehag för en protesanvändare med hjälp av protesstrumpor. Tyvärr är denna lösning begränsad eftersom att strumporna är massproducerade och ger inte konsekvent komfort till alla då olika protesanvändare har olika behov. Projektet syftar till att utveckla personliga textila lösningar för protesanvändare för att förbättra användarkomforten.

Förbättrad slitstyrka och komfort

– Den enkla sanningen är att om protesen är obekväm, kommer personen inte att bära den. Smarta textilier möjliggör design och produktion av ett funktionellt textilt gränssnitt mellan den resterande lemmen och sockeln av protesanordningen för att förbättra slitstyrka och komfort, säger Li Guo, forskare på Smart Textiles.

De proteser som existerar idag kan vara obekväma att bära under en lång tid. Detta problem kan förbättras med hjälp av smarta textilier. Den nya prototypen kommer att kombinera smarta textilier och ny teknik som möjliggör en individualiserad strumpa med integrerade elektroder vilket gör protesen mer bärbar.

Det föreslagna projektet kommer att kombinera spjutspetsteknologier för smarta textilier vid Högskolan i Borås och industriellt kunnande av tre parter: Bola AB; Integrum AB och Lindhe Xtend AB. Projektet finansieras genom ett bidrag från KK-stiftelsen.

Fakta om KK-stiftelsen

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. De finansierar forskning och kompetens-utveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor samt special-högskolorna när den sker i samverkan med näringslivet. Stiftelsen verkar bland annat för att lärosätena ska bygga internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, arbeta långsiktigt kring strategisk profilering och öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och institut. 

Läs mer om KK-stiftelsen

Läs mer om Smart Textiles

Text: Moa Nilsson 
Bild: Ida Lindström