Huvudmeny

2016-06-21 07:30

Två nya stabsfunktioner under rektor


Den 7 juni togs beslut om inrättandet av två nya stabsfunktioner direkt under rektor: Rektors stab och Forskning & Innovation. Detta innebär att den strategiska kapaciteten närmast rektor förstärks ytterligare vilket gynnar arbetet för att nå högskolans mål.

– Genom att inrätta en Rektors stab, där bland andra controllers och samordnare ingår tydliggörs vissa strategiska funktioner. Tanken är att gruppen runt rektor ska kunna jobba än mer effektivt med strategiska frågor, förklarar rektor Björn Brorström.

Den andra funktionen som samlas direkt under rektor har fokus på samspelet mellan forskning och innovation.

– Vi visar att detta är högskoleövergripande viktiga angelägenheter som ska finnas direkt under ledningsrådet. I funktionen ingår Science Park Borås, Smart Textiles och Grants and Innovation Office (GIO). På det här sättet får vi också en ökad möjlighet att löpande ha diskussioner om samspelet mellan forskning, innovation och utbildning. Det är naturligt att GIO hör till funktionen, detta för att öka samarbetet mellan dem och övriga aktörer som jobbar med innovationsfrågor på högskolan.

– Men det är också viktigt att tillägga att detta inte betyder att samarbetet mellan forskningsverksamheten och forskningssamordnarna kommer att försvagas, tanken är tvärtom att det ska göra stödet allt starkare, avslutar Björn Brorström.

I och med de nya funktionerna föreslås två stabschefer rekryteras.

Läs mer

Ta del av beslutet i Finn, Dnr 327-16

Text: Ida Borenstein