Huvudmeny

2016-05-20 08:30

Arbetet med hållbar utveckling går i rätt riktning


Nu kan du ta del av rapporten för högskolans mål och måluppfyllelse kring hållbar utveckling för 2014-2016. Resultatet visar att arbetet kring hållbar utveckling rör sig i positiv riktning – utom på ett par områden.

Bild på rapportens omslag.De mål högskolan har satt avser utbildning, forskning, minskad klimatpåverkan, resursanvändning, samverkan, socialt ansvarstagande samt kompetensnivå.

Rapporten visar att andelen kurser som diplomerats för hållbar utveckling har ökat och forskningen inom hållbar utveckling utgör en betydelsefull och successivt ökande andel av forskningsverksamheten.

När det gäller måluppfyllelsen för energiförbrukning ligger högsklan också bra till, både när det gäller förbrukning av värme och kyla. Vidare när det gäller resursanvändning ligger arbetet i linje med målen. Bland annat har högskolan ökat andelen upphandlingar och avrop där miljökrav ställts. Även när det gäller socialt ansvarstagande har högskolan kommit en bit på väg. Högskolan har som ambition att vara en förebild i strategier och handlingar när det gäller socialt ansvarstagande. Arbetet kring detta har bland annat kommit till uttryck i det pågående värdegrundsarbetet, där man till exempel lagt ett tydligare fokus på arbetet för ökad jämställdhet.

Negativ trend för brännbart avfall och pappersförbrukning

Allt är dock inte guld och gröna skogar i arbetet med hållbar utveckling. Ett område där det brister är målet att minska det brännbara avfallet med 7 procent under perioden 2014-2016. Trenden är att den brännbara avfallet snarare ökat. Exakt vad detta beror på är svårt att säga, då statistiken från Borås Energi & miljö AB delvis bygger på schablonsiffror. Målet att minska förbrukningen av papper med 10 procent under perioden 2015-2016 uppnås inte heller.

Läs rapporten Resultat – högskolans hållbarhetsarbete 2015 (pdf)

Text: Solveig Klug