Huvudmeny
Fotbollsspelare

2016-05-09 13:36

Att leda i team – ett framgångskoncept från idrottsvärlden


Att vara ledare och tränare i en elitidrottsklubb är en i hög grad utsatt position, därför finns det poänger med att leda i team.

På CAV-seminariet den 11 maj talar Margareta Oudhuis, professor vid Högskolan i Borås och Janne Mian, tränare för IF Elfsborg, om hur teamledarskap skapar framgång inom idrottsvärlden och hur det kan översättas i andra verksamheter. 

Hej Margareta, varför är teamledarskap framgångsrikt i idrottsvärlden?
– Det finns flera anledningar. Ett skäl är att allt från strategiska beslut till snabba avstämningar fattas av fler med skilda specialistkunskaper. Besluten blir därigenom mer genomtänkta och fattas i lägre grad i hastigt mod. Teamledarskap innebär också såväl delat ansvar som att vara ett stöd, en buffert, om någon ledningsperson hamnar i blåsväder eller känner sig utsatt på annat sätt. Kontinuiteten det skapar är också viktigt. Vilka för- och nackdelar finns det?

Vad kan andra branscher lära sig av detta?
– Det mesta går att översätta till övriga arbetslivet. Där finns samma behov av ett mångsidigt beslutsfattande. Det skapar också tilltro till organisationen, då det ger kontinuitet, exempelvis i samband med tillsättandet av nya chefer, eftersom övriga i ledarteamet är kvar. Samtidigt finns förstås fallgropar även med ett teamledarskap som kommer belysas vid seminariet. 

Varför ska man lyssna på föreläsningen?
– För att ta del av vad både forskning och en erfaren företrädare för idrotten, Elfsborgs Janne Mian, har att säga om detta spännande och viktiga tema. Ytterligare resultat från en studie om framgångsrika elitidrottsklubbar kommer tas upp och vad arbetslivet kan lära sig av dessa framgångsfaktorer. Deltagarna får också möjlighet att diskutera med varandra och med föreläsarna om sådant de gärna vill veta mer om.

Så säger coachen Janne Milan

 Du har jobbat med teamledarskap inom fotbollen i 15 år, hur upplever du det?
– Man känner sig delaktig och viktig och så får man utrymme att utöva sin specialkompetens. Teamledarskap är icke hierarkiskt inåt, vilket ger en god utvecklingsmiljö.

Vilka för- och nackdelar finns det? 
När det fungerar slår det allt annat ledarskap, när det inte fungerar har det samma negativa effekt som ett dåligt mono-ledarskap. 

Välkommen till seminariet!

Datum: 11 maj, kl. 14:00-17:00
Plats: C203, Högskolan i Borås

Anmäl dig till seminariet

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Colourbox