Huvudmeny

2016-05-25 16:16

Handfasta metoder kring barn med övervikt


FoU Sjuhärad Välfärds andra temadag om övervikt och fetma hos barn och unga lockade en stor och engagerad publik. Med sig fick deltagarna bland annat den pinfärska nya versionen av Lätta tips liksom en orientering om den användbara webbplattformen Beslutsstöd.

De två broschyrerna med Lätta tips tar upp olika områden som kan påverka barns och ungdomars hälsa och vikt, som de olika måltiderna under dagen liksom rörelse, aktivitet och sömn.

I broschyrerna finns också tips på hur unga kan ta sig an förändringar av vanor, till exempel att det är bäst att försöka genomföra förändringar steg för steg. Broschyren Lätta tips kommer nu i en grön version för barn i åldrarna 4-10 år och en blå för ungdomar. Till materialet följer arbetsblad, som ett papper som hör ihop med motiverande samtal.

– Lätta tips verkar vara ett väldigt bra och roligt material, säger Anette Holmsten, skolsjuksköterska på Trandaredskolan i Borås.

Lättare bli lättare om familjen är med

Julia Backlund, dietist Centrala barnhälsovårdenUngdomar kan till exempel skriva dagbok om mat och träning. De yngre barnen får små dekaler för att kunna illustrera hur mycket frukt och grönsaker de äter.

– Materialet underlättar för föräldrar och barn att tillsammans sätta delmål. Familjens inställning och engagemang är väldigt viktig. Oftast når ett barn bäst viktnedgång när hela familjen är involverad, säger dietisten Julia Backlund vid Centrala barnhälsovården.

Västra Götalandsregionen har tagit fram de två foldrarna med lätta tips genom ett samarbete mellan Centrala barnhälsovården, Folktandvården och Avdelning folkhälsa. Specialistsjuksköterskan Sofia Trygg Lycke har skrivit handledningar till broschyrerna.  

Plattform till stor nytta

Laslo Erdes, barnhälsovårdsöverläkare inom Västra Götalandsregionen, var dagens moderator. Under avslutningen påminde han om plattformen ”Beslutsstöd för handlingsprogram mot övervikt och fetma”, som finns på VG-regionens webbplats.

Laslo Erdes, barnhälsovårdsöverläkare inom Västra Götalandsregionen– Plattformen om beslutsstöd finns för alla oss som är engagerade i frågor om övervikt och fetma, både hos barn och vuxna.

I hörsalen på Högskolan i Borås fanns bland andra yrkesverksamma på vård- och familjecentraler, inom barnhälsovård, elevhälsa och socialtjänst, och i barn- och ungdomspsykiatrin.

Plattformen visar till exempel vad som krävs för att remittera ett barn som har övervikt eller fetma.

– Beslutsstödet täcker in både förebyggande och behandlande åtgärder och är därför väldigt användbar, sa Laslo Erdes.

Text och foto: Anna Vörös 

TIPS:
Beställ Foldern Lätta tips (för barn respektive ungdomar) genom att mejla: adress.distributionscentrum@vgregion.se

Webbplattformen Beslutsstöd hittar du enklast genom att söka på internet med orden ”beslutsstöd och VG-region”.

Läs mer: Mer om temadagen finns att läsa i nyhetsbrev 2:2016.

Fotnot: Föreläsarnas presentationer finns att läsa eller ladda ner på FoU Sjuhärad Välfärds webbplats, klicka här