Huvudmeny

2016-05-13 08:00

Högtidlig dag för nya professorer och doktorer


I dag installeras tre nya professorer vid Högskolan i Borås, samtidigt som sju nya doktorer promoveras. Det är dags för den årliga professorsinstallationen och doktorspromotionen.

Dagen inleds med att de tre nya professorerna håller sina installationsföreläsningar. Därefter genomförs för nionde gången en professorsinstallation och för tredje gången en doktorspromotion vid Högskolan i Borås.

I samband med högtiden delas också 2015 års pedagogiska pris ut till lärarlaget för kursen "Fritidspedagogisk verksamhet II (11GF50)". Dessutom uppmärksammas Isabell Fridh som docentprövats vid högskolan under 2015.

Tre nya professorer installeras

Berit Lindahl

Berit Lindahl, professor i vårdvetenskap

Annemaree Lloyd

Annemaree Lloyd, professor i biblioteks- och informationsvetenskap

Linda Worbin

Linda Worbin, professor i textildesign

– Installation av en professor är en högtidlig manifestation av att en ämnesföreträdare och vetenskaplig ledare har knutits till lärosätet. Det är en förstärkning av det ämne professorn företräder, av den forskargrupp som professorn ska leda och utveckla och av den samlade utbildnings- och forskningsmiljön vid lärosätet, säger rektor Björn Brorström.

Sju nya doktorer promoveras

För tredje året i rad uppmärksammas personer som har disputerat inom de områden där högskolan har examensrättigheter att bedriva forskarutbildning.

Behnaz Baghaei

Behnaz Baghaei, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning – polymerteknologi

Fatimat Oluwatoyin Bakare-Batula

Fatimat Oluwatoyin Bakare-Batula, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning - polymerteknologi

Jorge Ferreira

Jorge Ferreira, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning – bioteknik

Barbara Jansen

Barbara Jansen, konstnärlig doktorsexamen i design – textildesign

Karin Landahl

Karin Landahl, konstnärlig doktorsexamen i design – modedesign

Linnéa Nilsson

Linnéa Nilsson, konstnärlig doktorsexamen i design

Sunil Kumar Ramamoorthy

Sunil Kumar Ramamoorthy, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning – polymerteknologi

– Den här gången promoverar vi sju doktorer, vilket är fler än tidigare och mycket glädjande. Vi bekräftar med promoveringarna utmärkta prestationer och övergången för den enskilde från forskarstuderande till forskare. Det stora antalet promoveringar förklaras av den framgång vi har haft sedan vi fick egna examensrättigheter på forskarnivå 2010. De forskarstuderande och handledarna i forskarutbildningarna har verkligen visat stor förmåga och utvecklingskraft, poängterar Björn Brorström.

Läs mer

Läs mer om professorsinstallationen och doktorspromotionen.

Läs skriften om de nya professorerna och deras forskning (pdf).

Läs mer om högskolans forskning.

Text: Martin Högqvist/Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén