Huvudmeny

2016-05-24 13:00

Inblicksfrågan: Viktigt att hålla rättningstiderna


Inblicksfrågan är denna gång inskickad av en student och handlar om rättningstider.

Studenter pluggar i biblioteket.Det är väldigt viktigt att vi studenter håller deadlines vad gäller inlämningsuppgifter och tentor, men om lärarna inte håller sina rättningstider (tre veckor), vad har vi studenter för rättigheter i sådana fall?

Åsa Dryselius, högskolans jurist, förklarar:

– Rättningstiden är reglerad i högskolans Rättssäker examination. Rättningstiden är som längst tre veckor eller 15 arbetsdagar efter provtillfället om behörig beslutsfattare inte har beslutat något annat. Meddelande av betygsbeslut bör ske på ”Mitt Konto” inom en vecka efter betygsbeslut. Detta är regler som högskolan har att följa.

Vad händer om reglerna inte följs?

– I det fall reglerna inte följs kan studenterna kontakta berörd akademi, studentkåren eller högskolans studentombudsman. I det fall studenten upplever att han eller hon inte får resultat den vägen har man alltid rätt att kontakta Universitetskanslersämbetet.

Hur agerar man från högskolans sida man om rättningstiden överskrids?

Michael Tittus, chef för Sektionen för ingenjörsvetenskap, fick frågan och förklarar hur man gör inom hans sektion:

– Våra lärare får en påminnelse om att lämna in resultaten i tid. Om försening ändå händer påminner vår studiehandläggare läraren via mejl. Det finns möjlighet för läraren att få förlängd rättningstid vid exempelvis stora kurser med många tentander eller vid sjukdom.

Läs mer

Riktlinjer för rättssäker examination.

Har du en fråga till Inblick?

Du vet väl att du kan ställa dina egna frågor till oss på Inblicksredaktionen?

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge