Huvudmeny
Högskolans campus.

2016-05-25 10:30

Lägesrapport Götalandsbanan - vad händer nu?


I februari presenterade Sverigeförhandlingen sitt bud om dragningen av höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan mellan Bollebygd och Borås. Förslaget innebar att delar av Högskolan i Borås riskerade att rivas. Budet var dock bara ett av flera alternativ i en utredning som fortfarande pågår. Hur ser läget ut just nu?

Det bud som Sverigeförhandlingen lade fram i februari stämmer bara överens med en av de sju alternativa korridorer som Trafikverket presenterade i sin lokaliseringsutredning Bollebyggd-Borås, som släpptes den 3 februari. Gul korridor, som alternativet benämns, innebär ett snabbt huvudspår i tunnel under Borås och ett bispår som går i markläge genom staden och ner i en tunnel vid Norrmalm. Den här dragningen har mött stark kritik från flera parter eftersom den innebär att delar av högskolan och en mängd bostäder i Borås måste rivas.

Frågan är bara, vad händer nu?

– Det handfasta är att lokaliseringsutredningen kommer att kompletteras. Under sommaren kommer Trafikverket att släppa den kompletterande utredningen, berättar Bengt Himmelmann, chef för strategisk samhällsplanering vid stadskansliet i Borås.

Förlängd remisstid

Det är Sverigeförhandlingen som har uppmanat Trafikveret att fördjupa och utöka sin lokaliseringsutredning. I och med det kommer ytterligare utredningsmaterial att levereras till Borås Stad på remiss.

– Remisstiden är förlängd till början på oktober. Till dess ges alla parter möjligheter att komma in med ett yttrande, säger Bengt Himmelmann.

I början av oktober ska Borås Stad lämna sitt yttrande på Trafikverkets kompletterade utredning. Innan dess ska de granska lokaliseringsutredningen och göra en konsekvensbedömning av vad de olika alternativen innebär för kommunen.

Kortare restider

Trots kritiken mot Sverigeförhandlingens senaste bud är Bengt Himmelmann tydlig med att lyfta fram de positiva apekterna av Götalandsbanan.

– Borås får en utökning av arbetsmarknadsregionen vilket inbegriper att det blir lättare att resa mellan Borås och exempelvis Göteborg och Jönköping. För studenter och anställda vid Högskolan i Borås blir det i slutänden lättare att pendla, förklarar Bengt Himmelmann.

Hur dragningen av järnvägen mellan Bollebygd och Borås till slut kommer att lösas är alltså fortfarande oklart. Högskolan i Borås rektor Björn Brorström hänvisar det senaste budet från Sverigeförhandlingen till papperskorgen. Än så länge är inget skrivet i sten. Utredningen fördjupas och förhandlingen fortsätter.

Läs mer

Inlägg på Björn Brorströms blogg om Götalandsbanan.

Text: Jon Ulvsgärd
Foto: Anna Sigge