Huvudmeny
ALC-sal på Göteborgs Universitet.

2016-05-11 09:30

"Loftet" – ett nytt rum för aktivt lärande


Active Learning Classroom (ALC), ett rum för studentcentrerad undervisning eller för ett utbildningsformat som vänder upp och ner på studenternas och lärarnas roller – till hösten kan högskolan ha ett eget sådant.

I ett pilotprojekt ska ett rum högst upp i biblioteket specialinredas. Ramón Garrote, lärare och forskare vid Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, projektledare, berättar:

– Det handlar om ett rum för studentcentrerad undervisning. Rummet är inte avsett för traditionell undervisning, säger han.

– Utvecklingen överlag inom högre utbildning går allt mer mot studentcentrerad undervisning, och teknik som hjälpmedel är en självklarhet visar forskningen.

Rummet som är föremål för projekt ”Loftet” är idag en datasal för studenter. Redan till hösten hoppas Ramón Garróte att det ska ha förvandlats till ett rum för flexibelt lärande.

Specialinredning

ALC-rummet är tänkt att få en inredning för framtidens undervisning med bord för mindre studentgrupper. På väggen vid varje grupp ska det finnas tv-skärmar. Över borden ska det hänga så kallade ljudduschar som gör att prat vid varje bord riktas ner mot bara just det bordet, så att det inte uppstår ett störande sorl i rummet. Och lärarens bord placeras mitt i rummet.

– Rummet ska göra det möjligt för lärare att utveckla sin undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik, IKT. Den tänkta utformningen av rummet är framtagen efter studiebesök på lärosäten där man har olika varianter av ALC-rum och efter att lärare och studenter i en enkät har fått uttrycka önskemål om hur de skulle designa en lärosal precis så som de vill.

I samband med att Loftet blir ett rum för aktivt lärande, planeras också en kompetensutvecklingskurs för anställda, IKT-stödd undervisning inom högre utbildning. Målet är att kursen ska ges redan i höst och tanken är att de lärare som går kursen ska arbeta fram egna arbetsformer anpassade för undervisning i ett ALC-rum.

Välkommen på GEM om Loftet den 18 maj!

Den 18 maj vid vårens sista GEM kommer arbetsgruppen att presentera det pågående arbetet med projekt Loftet. Två gästföreläsare från Umeå Universitet och Göteborgs Universitet är dessutom särskilt inbjudna för att berätta om sina erfarenheter av att utforma aktiva lärandemiljöer.

Arbetsgruppen för Projekt Loftet består förutom Ramón Garrote, som är projektsammankallande, av Cecilia Hallgren, Christina Lindqvist, Mikael Lövgren, Arja Mäntykangas och Magnus Levinsson.

Anmäl dig senast den 15 maj till GEM - Rum för lärande.

Text: Solveig Klug
Foto: Ramón Garrote