Huvudmeny
Berit Lindahl, Sue Kirk,  Åsa Israelsson-Skogsberg och  Isabell Fridh

2016-05-03 20:44

Ny gästprofessor på gång


I veckan som gick var Sue Kirk, professor i vårdvetenskap vid University of Manchester, på besök för att hitta gemensamma beröringspunkter och diskutera framtida samarbeten. Hon kan bli ett tillskott för Akademin för vård, välfärd och arbetsliv.

Sue Kirk har ansvarat för forskarutbildningen The School of Nursing, Midwifery and Social Work vid University of Manchester i sex år. Nu vill hon dela med sig av sina erfarenheter i Borås.

– Om Högskolan i Borås får examensrättigheter inom forskningsområdet Människan i vården skulle jag gärna hjälpa till att utveckla forskarutbildningen här. Vi håller också på att diskutera en gästprofessur och gemensamma forskningsprojekt, säger hon.

Att hon fick upp ögonen för just Borås är tack vare Berit Lindahl, professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. De träffades i Manchester för ungefär sex år sedan och fann att deras gemensamma forskningsintresse är hur barn med långtidssjukdom påverkas i sitt dagliga liv och hur detta påverkar familj och närstående. Sedan dess har de hållit kontakten.

Varför är samarbetet med Sue viktigt?
– Min uppfattning är att nydisputerade forskare exempelvis inom området barn och unga kan få en mycket värdefull guidning i att utveckla sina självständiga post doc-projekt och forskarnätverk med stöd av professor Kirk. Jag tror att hon kan bidra till att förstärka forskningsaktiviteter på akademin, säger Berit Lindahl.

Sue Kirk ser redan att hon har många beröringspunkter med ett flertal forskare vid Högskolan i Borås.

– Vi hade precis ett möte, några forskare och jag, och vi upptäckte på en gång delade intressen som vi kan bygga vidare på. Jag är väldigt imponerad av vårdforskningen som bedrivs här och hoppas att vi kan lämna in en gemensam forskningsansökan till hösten, säger hon.

Text och foto: Rebecca Lindholm