Huvudmeny

2016-05-24 18:30

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad finansierar gästforskare


I SIIR:s arbete med att bidra till kunskapsutveckling i Sjuhäradsregionen vad gäller handelsutveckling och innovation, har två områden identifierats som intressanta att skapa forskningsprojekt kring: shoppingturism och populärkulturturism.

Dr Christine Lundberg, University of SurreyI SIIR:s internationella nätverk finns Dr Christine Lundberg från University of Surrey, en av de främsta forskarna inom dessa områden. Genom medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad kommer SIIR att rekrytera Christine Lundberg för vetenskapligt arbete under de kommande två åren.

Dr Lundberg är en erkänt skicklig talare och har förmåga att inspirera och ifrågasätta vedertagna sanningar på samma gång, vilket kan leda till nya affärsidéer och utveckling av innovativa affärsmodeller.

Länk till Dr Christine Lundbergs biografi


Text: Camilla Carlsson
Foto: Privat