Huvudmeny
Tuser Biswas.

2016-05-24 10:00

Textilingenjörsstudent fick Global Swede-diplom


Tuser Biswas från Bangladesh, master student i textilteknik, representerade Högskolan i Borås vid diplomeringsceremonin Global Swede 2016 i Stockholm den 18 maj.

– Det är en stor ära att ha nominerats. Jag har så stor respekt för Sverige och hoppas att jag även fortsättningsvis kan vara en betydande ambassadör för Sverige och för Högskolan i Borås. Jag har lärt mig så mycket här tack vare mina fantastiska lärare och har fått möjlighet att utvecklas både som student och människa. Förhoppningsvis kan jag lyfta fram Sverige och få fler internationella studenter att komma hit, säger Tuser Biswas.

Högskolan i Borås valde att nominera Tuser Biswas till Global Swede i år. Han började sina studier på masterprogrammet i textilteknik i augusti 2014. Sedan dess har han bidragit till en positiv studieatmosfär med sin intellektuella förmåga i kombination med en ödmjukhet och respekt för sina studiekamrater. Tuser Biswas har också bidragit till utbildningsprogrammet med sina tidigare erfarenheter från textilindustrin i Bangladesh.

Global Swede-ceremonin anordnades av Närings- och Utrikesdepartementen, i samarbete med Svenska institutet för sjätte året i rad. Syftet med ceremonin är att uppmärksamma internationella högskolestudenter som utmärkt sig vid svenska lärosäten. 22 studenter från 17 olika länder utanför EU fick ta emot diplom.

– De utländska studenterna är en värdefull tillgång för både Sveriges utveckling och framtida konkurrenskraft. Utöver att bidra med nya kunskaper och perspektiv utgör de också en viktig resurs för att bygga broar mellan Sverige och omvärlden, sade statssekreterare Oscar Stenström.

Text: Gustav Kibe
Foto: Suss Wilén