Huvudmeny
Magnus Hagiwara och Henrik Andersson

2016-05-18 07:53

Virtual reality – ett tillskott för KTC?


Virtuel reality kan vara ett sätt att säkerställa patientsäkerheten. Universitetslektorerna Magnus Hagiwara och Henrik Andersson är nyfikna på tekniken och hoppas att den kan bli ett av flera pedagogiska verktyg i Kliniskt träningscentrum (KTC).

Som färdig sjuksköterska behöver man uppleva olika typer av vårdsituationer för att veta hur man reagerar på dem. Men praktiken som ingår i utbildningen innehåller inte nödvändigtvis situationer som stroke, blodförgiftning eller hjärtstopp.

– Vi brukar kalla det för kliniskt resonemang, hur en sjuksköterska tänker och fattar beslut i en verklig eller kliniklik miljö. Det skulle vi kunna öva på med hjälp av Virtual reality och på så sätt säkerställa patientsäkerheten och bli en brygga mellan akademi och verksamhet, säger Magnus Hagiwara.

Vill lära sig mer och ligga i framkant
För att sondera terrängen åkte han nyligen tillsammans med Henrik Andersson på en konferens i Stockholm om Virtual reality.

Virtuel reality (VR) är en slags datorsimulerad verklighet som strävar efter att uppnå en fysisk närvaroupplevelse i en verklig eller påhittad värld (omslutande verklighet). Med olika sensorer kan man även tillföra en förnimmelse av lukt, smak eller ljud. För att uppleva VR krävs det vanligtvis någon form av uppspelningsteknik (t.ex. VR-hjälm, glasögon, projektorer och bildskärmar) och/eller någonting att känna med, dvs. någon form av input-output teknik för data.
Källa:
Carina Hallqvist, forskare i informationsteknologi vid Högskolan i Borås.
– En viktig del i KTC-tanken är att vi är med på banan. Det vi behöver är pedagogiska hjälpmedel som bygger på en pedagogisk idé – lärande tillsammans med andra. Virtual reality handlar inte så mycket om hur man sätter nål utan om hur man samarbetar med patienter och annan vårdpersonal, säger Henrik Andersson.

För att kunna skapa ett KTC som gynnar studenter och forskare fullt ut menar Magnus Hagiwara och Henrik Andersson att en fungerande och välutbyggd organisation runt centrumet är a och o.

– Vi behöver personer som kan utveckla de pedagogiska idéerna och personer som kan sköta och underhålla utrustningen. Det kommer att borga för en helt annan kvalitet, säger Magnus Hagiwara.

Vad tar ni med er från konferensen om Virtuel reality?
– Jag har fått veta mer om hur Virtuel reality kan fungera som ett verktyg för att förstå andra människor, hur det handgripligen kan sätta en i en situation som känns verklig. Exempelvis skulle studenterna kunna få vara patienter och på så vis öva på ett bättre omhändertagande, säger Magnus Hagiwara och får medhåll av Henrik Andersson.

– Vi har fått input och kommer att fortsätta att diskutera dessa möjligheter, bland annat tillsammans med andra KTC i VG-regionen men också med forskare internt. Jag hoppas att vi kan få till gränsöverskridande samarbeten inom ramen för detta, säger han.

Vill du veta mer om planerna för KTC? Läs artikeln från april 2016.

Text och foto: Rebecca Lindholm