Huvudmeny

2016-03-29 13:30

Årets PUH-konferens genomförs i Sokrates anda


Den 28 april är det dags för årets PUH-konferens. På programmet står bland annat sokratiska samtal i undervisningen. Konferensen är högskolans årliga interna utvecklingskonferens med presentationer av pedagogiska projekt och idéer vid lärosätet.

Konferensen vänder sig till anställda på högskolan och syftet är att presentera de pedagogiska utvecklingsarbeten som görs inom ramen för den högskolepedagogiska grundkursen, på 15 högskolepoäng, och som genomförs på Högskolan i Borås. Konferensen hålls även för att inspirera lärare att utveckla sina egna kurser och sin egen undervisning.

Sokratiska samtal

Mats Andersson.Årets huvudtalare är Mats Andersson, lärare i bild och form, som även har litteraturseminarier för lärarstudenter. Han kommer att tala om "Estetisk lärprocess möter Sokrates och Vygotskij".

Vad handlar det om?

– Jag kommer att tala om sokratiska samtal och sokratiska samtal som metod i undervisningen.

Vad är det för slags samtal?

– Det handlar om att skapa samtal i Sokrates anda, utan att man i samtalet lägger värderingar i det som sägs. Det handlar om att få igång en diskussion.

Använder du sokratiska samtal i din undervisning?

– Jag har litteraturseminarier för lärarstudenterna och då använder jag den här samtalsmetoden. Det går ut på jag presenterar samtalsämnet för studenterna i förväg med ett antal frågor. Studenterna får fundera över det vi ska tala om, hur de har uppfattat frågorna och om deltagarna i seminariegrupperna har samma tankar om dem.

– I grunden handlar det sokratiska samtalet om demokrati och värdegrund i Sokrates anda och att i samtalet inte bli trakasserad för sina åsikter. Det handlar om tolerans. Vi som jobbar på högskolan har ju som krav på oss att jobba med värdegrund, så detta är inget som bara berör lärarutbildningen. En fråga jag vill lyfta är hur vi skapar en värdegrund och får in den i den praktiska vardagen. Jag tänker att metoden med sokratiska samtal, som jag vurmar för, är ett möjligt sätt.

Hur ser ett sokratiskt samtal ut? Vill inte alla i ett samtal eller diskussion vinna för sin åsikt?

– Sokratiska samtal handlar inte om att vinna en debatt, utan om att lyssna på andra och att omforma den egna tanken.

Kan man använda Sokratessamtal i andra sammanhang är i just ditt ämne litteratur?

– Ja, det spelar ingen roll vilket ämnesområde man samtalar kring. Det fungerar lika bra i till exempel undervisning i matematik för ingenjörsstudenter som i undervisningen på en förskoleklass.

Vad vill du förmedla till deltagarna på PUH-konferensen?

– Jag tänker att man som pedagog kan använda sokratiska samtal som metod i undervisningen och föra över metoden till studenterna.

Därför ska man delta på PUH-konferensen

Marcus Agnafors som samordnar konferensen förklarar:

– Som lärare, eller aspirerande lärare, är det viktigt att få input från andra som har arbetat med att utveckla sina kurser enligt den forskning som bedrivs inom det högskolepedagogiska fältet. Ofta, och speciellt när man har tidsbrist, slår sig lärare till ro med att hålla samma kurser och föreläsningar om och om igen, vilket sällan är till gagn för varken lärare eller studenter. På PUH-konferensen kan man få inblick i och exempel på hur både kurser och lärare kan vidareutvecklas, något som dessutom blir allt viktigare för den enskilde läraren i takt med att den pedagogiska skickligheten ges större meritvärde.

PUH-konferensen 28 april

Konferensen genomförs inom Pedagogisk utveckling på Högskolan i Borås (PUHB). Under konferensen presenterar de som går eller har gått kursen högskolepedagogisk grundkurs under våren 2014-våren 2016 papers.

OBS! Anmälan senast 21 april.

Information om PUH-konferensen (program och anmälan)

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Bengtsson