Huvudmeny

2016-03-10 13:07

Biblioteket i siffror


Visste du att biblioteket hade öppet 68 timmar i veckan och tillgängliggjorde 105 betaldatabaser under 2015?

Siffror

I början av varje år sammanställer vi statistik som rör bibliotekets verksamheter föregående år och rapporterar den till Kungliga biblioteket. Det åligger alla offentligt finansierade bibliotek att göra det och bidra till Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Vi har just avslutat insamlingen av statistiska uppgifter för 2015. Här ett litet axplock ur statistiken för 2015:

  • Öppethållande timmar/vecka: 68
  • Sittplatser: 709
  • Publika persondatorer: 205
  • Besökare (per år): 294 754
  • Besökare på webben (IP-besök): 175 108
  • Tryckta tidskrifter: 347
  • Elektroniska tidskrifter: 43 900
  • Sökningar i Summon: 786 072

Vill du ta del av mer statistik från bibliotekets verksamhet? Läs på sidan Biblioteket i siffror.

Kungliga biblioteket har en webbplats som heter Biblioteksstatistik. Där finns det möjlighet att ta fram rapporter för alla offentligt finansierade bibliotek som har rapporterat in statistik. Kungliga biblioteket driver även bloggen Biblioteksstatistik där du kan hålla dig uppdaterad om vad som är på gång inom bibliotek och statistik.

OBS! Vi har öppet 68 timmar per vecka även under 2016!

Text: Klaz Arvidson
Bild: Colorbox