Huvudmeny
Anders Glemfelt, Lisa Statham, Josefine Frykmer, Sebastian Spogardh, Helena Alcenius, Helny Malmborg, Annie Andréasson, Marie Ingvarsson, Roland Andersson och Martin Hellström.

2016-03-09 08:00

Borås satsar på att bli årets studentstad i Sverige


Nu har ett projekt inletts för att jobba vidare för gemensamma mål för Borås stad, näringslivet, studenterna och Högskolan i Borås.

– Det känns jättespännande. Det här är en helt ny form för mig och det ska bli kul att sätta sig in vad som behöver göras för att Borås ska bli en ännu bättre studentstad och som delmål nå utmärkelsen ”årets studentstad”, säger Lisa Statham, projektledare och cityledare i Borås City.

Hon har ansvaret för den styrgrupp som nu ska sättas samman. I grunden finns den styrgrupp som sedan många år tillbaka jobbat med Borås Studentstad i projektet ”Den gemensamma studenten”. Arbetet har redan startat med ett möte tillsammans med stadens bostadsbolag, vilket har resulterat i en arbetsgrupp som nu ska se över möjligheterna att skapa en gemensam bostadsplattform för studenterna i Borås. Och den 17 mars åker delar av styrgruppen till Trollhättan, som blev utsedd till årets studentstad 2014/2015, för att göra ett studiebesök på Högskolan i Väst.

– Nästa steg i processen är att göra en nulägesanalys. Vad vi är bra på, vad vi behöver bli bättre på och hur vi hittar en struktur för det långsiktigta arbetet. På det sättet får vi en bättre överblick som jag sedan kan förmedla vidare. Borås växer hela tiden och för att vi ska fortsätta växa och bli ännu bättre som studentstad behöver vi fortsätta jobba mot gemensamma mål för staden, näringslivet, studenterna och Högskolan i Borås. Tanken är att vi ska skicka in vår ansökan om årets studentstad i år eller nästa år. Det beror på nulägesanalysen, säger Lisa Statham.

Vad kommer du bidra med i din roll som projektledare?

– För min del handlar arbetet om att göra en sammanställning och hitta en struktur för framtiden. Ett arbete som jag hoppas kommer att ge oss en extra skjuts mot att bli en ännu bättre studentstad.

Vad skulle det betyda för Borås att bli årets studentstad?

– Det skulle vara ett kvitto på att vi gör saker på rätt sätt. Att vi är bra på att bedriva ett aktivt arbete för att studenterna i Borås ska trivas, vilket också har en stor betydelse för stadens rykte. Men redan nu tycker jag Borås sitter i en lyxsituation, med tanke på att vi har en centralt belägen högskola och det arbete som redan gjorts och görs i dagsläget kring Borås som studentstad.

Text och foto: Martin Högqvist