Huvudmeny

2016-03-07 09:30

Engelska benämningar på ledningsråd


Från och med 29 februari 2016 finns det beslut på engelska benämningar på ledningsråd inom Högskolan i Borås.

Följande översättningar har beslutats:

 • Rektors nämndråd - The Vice-Chancellor´s Board Council
 • Rektors ledningsråd - The Vice-Chancellor's Advisory Council
 • Högskolans verksamhetsråd - The University Advisory Council
 • Forskningsråd - The Research Council
 • Utbildningsråd - The Education Council
 • Kvalitetsråd - The Quality Council
 • Innovationsråd - The Innovation Council
 • Akademichefens ledningsråd - The Dean of Faculty's Advisory Council
 • Akademiråd - The Faculty Council of...
 • Programråd - The Programme Council
 • Förvaltningschefens ledningsråd, vilket formellt benämns Verksamhetsstödets ledningsråd - The Professional Services Advisory Council
 • Biblioteksrådet - The University Library Council

Mer information om beslutade översättningar vid Högskolan i Borås.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ulf Nilsson