Huvudmeny
Exteriörbild på Högskolan i Borås

2016-03-21 09:00

Ett steg närmare examensrättigheter på forskarnivå


Högskolan i Borås kan snart få examensrättigheter på forskarnivå inom området Människan i vården. I torsdags åkte en delegation från högskolan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för att svara på frågor relaterat till den ansökan som skickades in under hösten.

– Det känns positivt. Det var väldigt många bra frågor och svar. Vi kunde stolt visa upp vår forskning som visar på lösningar som förändrar samhället till det bättre, säger Ann-Charlotte Dalheim Englund, universitetslektor och akademichef för vård, arbetsliv och välfärd.

Forskningen som sker inom området Människan i vården fokuserar på patienten och den som ger vård. Den sätter också fokus på patientens närstående, vårdstudenter och deras lärande samt på den ledning och organisering som sker inom vården. Målet med forskningsarbetet är att bidra till att göra vården mer mänsklig, trygg och säker, oavsett om det gäller möten, bedömningar, organisering eller den vårdande behandlingen. 

– Vi har under lång tid bedrivit den här forskningen med hög kompetens, många duktiga doktorander och bra ekonomiska förutsättningar. Det fick vi också bekräftat av UKÄ, säger Ann-Charlotte Dalheim Englund.

Vad skulle det betyda för Högskolan i Borås att få examensrättigheter i Människan i vården?

– Det är angeläget ur ett nationellt perspektiv att vi får tillstånd att examinera på forskarnivå för att fullt ut kunna utnyttja den utvecklingspotential som finns. I dag råder en situation med samarbeten med andra lärosäten och det har bidragit till utvecklingen av området. En egen examensrättighet med egen rådighet och autonomi skulle ge ännu bättre förutsättningar för en tydligare profilering och tillväxt av området.

Vad händer nu?

– Nu väntar vi på besked. Beslutet kommer i slutet av maj. Om det är positivt innebär det att Högskolan i Borås kan påbörja forskarutbildning i egen regi i början av 2017.

Text: Martin Högqvist
Foto: Anna Sigge