Huvudmeny
Vy över Högskolan i Borås.

2016-03-04 08:00

Forskningen tar större plats i högskolans kommunikation


Under 2016 pågår ett intensivt arbete för att utöka kommunikationen om forskningen som sker på Högskolan i Borås. Nu ska fler få en bättre presentation av forskningen som förändrar samhället.

– På webbplatsen får forskningen ett allt större utrymme och vi arbetar med att ge mer information om vår forskning och tillgång till detaljinformation om våra forskare. Samtidigt ska besökarna slås av tanken: ”det där visste jag inte om högskolan”, säger Annie Andréasson, kommunikationschef vid Högskolan i Borås.

Konceptet ”Forskning som förändrar samhället” ligger i linje med högskolans vision att bli det tredje universitetet i Västsverige. Där är en av de tre målsättningarna att öka forskningen med 20 procent och bli ett 60:40-lärosäte, alltså 60 procent utbildning och 40 procent forskning.

– Tidigare har högskolans varumärke i stort sett handlat om att rekrytera studenter till våra utbildningar. Nu kommer forskningen att ta större utrymme i vår kommunikation. Vi är redan välkända i Sverige för vår Textilhögskola, Bibliotekshögskola och kunskap inom resursåtervinning. Vi har märkt i varumärkesarbetet att våra målgrupper inte vet särskilt mycket om Högskolan i Borås. Den bilden ska vi förändra, säger Annie Andréasson.

Filmer som lyfter forskning i framkant

Målgrupperna som Högskolan i Borås ska rikta sig mot är politiker, forskningsfinansiärer, media, näringsliv, arbetsmarknad och andra lärosäten/forskare. Ett steg för att öka medvetenheten har redan tagits. Under de senaste månaderna har fyra filmer producerats av reklambyrån Mecka som lyfter fram olika forskningsprojekt.

– I fyra filmer visar vi utifrån ett konkret exempel på när forskning vid Högskolan i Borås är med och bidrar till en förändring i samhället. Ett slags bevis på att vi ligger i framkant, säger Annie Andréasson.

Filmerna handlar om hur trådbildande svamp kan producera etanol från cellulosa och öka etanolproduktionen – hur e-boken påverkar vårt sätt att läsa, hur den påverkar försäljningen och publiceringen av böcker på den svenska bokmarknaden – hur rum i högteknologisk miljö på intensivvårdsavdelningar kan förbättras – och hur vi människor ska leva och bo på ett mer hållbart sätt i framtiden.

– Under hela 2016 och troligtvis in under 2017 kommer vi fortsätta att lägga ner ett stort arbete på att bygga ut kommunikationen kring högskolans forskning, säger Annie Andréasson.

Kontakt: Annie Andréasson
Tfn: 033-435 4022, 0708-174122
annie.andreasson@hb.se

Filmer

Forskning som har förändrat samhället

Text: Martin Högqvist
Foto: Suss Wilén