Huvudmeny
Ann Ludvigsson, Douglas Flobrant och Monica Rundgren.

2016-03-30 09:30

Fritidspedagogisk verksamhet kurs med vinnande koncept


Nu är det klart vilket kurslag som tilldelas 2015 års pedagogiska pris. Det är kurslaget för Kursen Fritidspedagogisk verksamhet II, 30 högskolepoäng, som lyfts fram av juryn.

Juryns motivering lyder: Kurslaget tilldelas priset för sitt arbete med att ge skilda perspektiv på hur kultur och meningsskapande kan se ut på fritidshem. Med ett tydligt inkluderingsperspektiv tvinnas kursens olika delar samman till en röd tråd. Med krav på olika arbets- och presentationsformer, med en stark professionsanknytning och med ett genomtänkt kursupplägg där tydliga steg följer på varandra, har kurslaget enligt nomineringen ”lyckats förmedla en lust att arbeta med skapande aktiviteter inom ramen för den framtida yrkesrollen”.

Lön för mödan

Douglas Flobrant är kursansvarig för en av delkurserna med naturvetenskaplig inriktning.

– Jag är jätteglad för utmärkelsen och motiveringen till priset, säger han om beskedet.

Monica Rundgren, lärare i matematik och kemi instämmer:

– Äntligen får vi lön för mödan. Douglas sliter jättemycket för studenterna, som varje termin när kursen avslutas ger honom varma ord, säger hon.

Monica är lärare i matematik och har tittat på hur man kan jobba med matematik inom fritidsverksamheten. Det handlar mycket om vardagsmatematik. Matematiken är ett av de ämnen som går som en röd tråd genom alla tre delkurser som kursen består av. I kemiämnet får studenterna laborera med det som finns i ett helt vanligt kök.

Svarar på frågan "Hur?"

– I kursen finns en blandning av flera olika arbetsformer som uppskattas av studenterna, exempelvis exkursioner i biologi, laborationer i teknik, kemi, fysik, anatomi och inte minst i utomhusundervisning och pedagogiskt lärande i utemiljö. De ämnesdidaktiska frågorna är viktiga. Studenterna som läser till grundlärare med inriktning mot fritidshem får en diger verktygslåda för att kunna arbeta med elever i olika miljöer. Frågan Hur? är central och viktig att få svar på för att kunna utveckla det pedagogiska arbetet och omsätta teori i praktiskt handlande, förklarar Douglas Flobrant. 

– Kursen har ett tvärvetenskapligt fokus med ämnesintegrering. Studenterna får möjlighet att använda sina nyvunna kunskaper under praktikveckor i sin VFU i en senare del av kursen. Målet är att de ska känna sig trygga med att använda sina kunskaper i det pedagogiska arbetet med elever, förklarar han.

Bra samarbete inom kurslaget

Ann Ludvigsson, som är ansvarig för en av delkurserna, är mycket nöjd med kursen och samarbetet inom kurslaget. Vid sidan om undervisningen forskar hon inom ledarskap och organisation och gör en reflektion ur organisationssynpunkt.

– Det råder en nära relation inom arbetslaget. Detta är något man skulle kunna jobba ännu mera med överlag, och även att man diskuterar mellan olika arbetslag, säger hon.

Under de sista två åren har kurslaget lagt mycket krut vid progressionen från delkurs till delkurs.

Kursen består av tre delkurser; Delkurs 1: Natur och teknik i fritidshemmet, 7,5 hp, Delkurs 2: Kommunikation och värdegrund i fritidshemmet, 7,5 hp och Delkurs 3: Kultur och meningsskapande i fritidshemmet, 15 hp.

Kurslaget bakom kursen Fritidspedagogisk verksamhet II(11GF50)

 • Ann Ludvigsson (kursansvarig)
 • Ann-Sofie Mårtensson
 • Carin Falkner
 • Douglas Flobrant (kursansvarig)
 • Gunilla Fihn
 • Jan-Erik Svensson
 • Maria Nord
 • Marie Fahlén (kursansvarig)
 • Monica Rundgren
 • Pierre Jamot
 • Susanne Klaar
 • Marita Cronqvist
 • Tobias Ruhtenberg

Text och foto: Solveig Klug