Huvudmeny

2016-03-23 14:00

Hallå där, Helena Francke!


Helena Francke, universitetslektor och samordnare för forskning på A3, är tillsammans med Ann-Sofie Axelsson, akademichef för A3, och Mikael Gunnarsson, universitetslektor på A3, på besök på iConference i Philadelphia, USA.

Ann-Sofie Axelsson och Helena FranckeVad är syftet med iConference?

– Att människor ska träffas, dela med sig av forskningsresultat och påbörja nya samarbeten. Konferensen är ett bra tillfälle för personer med koppling till iSchools, som är en sammanslutning med medlemmar över hela världen, att träffas. Men det är också en av de stora konferenserna inom informationsvetenskap och närliggande områden, så det är inte bara folk från iSchools som är här. Under konferensen ges presentationer men också alltmer workshops och andra interaktiva aktiviteter där man kan utbyta idéer och resultat med andra som är intresserade av samma frågor kring forskning och utbildning som man själv är.

Hur många är ni som åker från högskolan?

– I år är vi tre stycken på konferensen. Ann-Sofie Axelsson deltar i flera möten med de andra iSchool-föreståndarna. Mikael Gunnarsson är med och anordnar en workshop om Enhancing Collaboration and Community for The Discipline of Organizing och jag anordnar en session med titeln Information: caught between culture and society: A social and cultural approach to iSchool research.

Vad hoppas ni få ut av årets konferens?

Ann-Sofie:
– I mötena med iSchool-föreståndarna diskuteras kontinuerligt organisationens syfte, mål och strategier. I år diskuteras det faktum att organisationen har vuxit mycket på senare år, hur organisationen ska utveckla sin identitet och hur medlemslärosätena i iSchools på bästa sätt ska gagnas av medlemskapet. Vi diskuterar också den viktiga frågan kring en möjlig indelning av organisationen i olika regioner: en nordamerikansk, en europeisk och en asiatisk. En sådan indelning kan definitivt få effekter för hur vi jobbar framöver. Därutöver är det här en viktig kontakt med andra lärosäten för att hitta samarbetsmöjligheter i utbildning och forskning.

Mikael:
– Att skapa kontakter med andra likasinnade.

Helena:
– Det är givetvis viktigt att fånga upp aktuell forskning, utbyta erfarenheter kring utbildningsfrågor och skapa kontakter med andra utbildningsprogram. Sessionen som jag är med och arrangerar handlar i viss mån om iSchools identitet och jag hoppas att vi kan bidra till att det förs en levande diskussion kring vad som utmärker iSchools.

Vad är det mest spännande i programmet?

Ann-Sofie:
– Tyvärr hinner jag inte delta så mycket i själva programmet, på grund av långa och många möten med iSchool-föreståndarna. Men utöver mötena ser jag fram emot keynote-föreläsningarna. Dessa är ofta spännande. En av dessa föreläsningar, av dokumentärfilmaren Robin Hauser Reynolds , handlar om att kvinnor och etniska minoriteter är underrepresenterade inom mjukvarubranschen i USA. Hennes film kommer också visas under konferensen. Det är en fråga som även är aktuell i Sverige.

Mikael:
– Att det finns stora potentialer till samarbeten.

Helena:
– Det finns en hel del intressanta punkter som handlar om sociala medier, forskningsdata och big data - teman som på olika vis knyter an till vad vi forskar om vid Högskolan i Borås.

Vad betyder deltagandet i konferensen för Högskolan i Borås och Bibliotekshögskolan?

– Det betyder att andra iSchools blir varse om att Högskolan i Borås och Bibliotekshögskolan existerar. Vår aktiva medverkan bevisar att vi är att räkna med i forskning och utbildning, samt att vi är en möjlig och bra samverkanspartner. Det är synnerligen viktigt att vi behöver, vill och ska bli mer internationellt tillvända.

Text: Martin Högqvist och Helen Rosenberg
Foto: Privat