Huvudmeny

2016-03-08 09:00

Här är de nominerade till 2015 års pedagogiska pris


I december ställdes frågan om vilka som är högskolans bästa pedagoger – nu har juryn sammanställt nomineringarna till 2015 års pedagogiska pris.

Nytt för i år är att Högskolan i Borås pedagogiska pris delas ut till ett kurslag, d.v.s. en grupp lärare som är ansvarig för en kurs.

– Det pedagogiska upplägget i en kurs är ofta resultatet av långa diskussioner mellan flera forskare och lärare, och det är en rolig utmaning att planera och samarbeta med flera pedagoger i en kurs. Det kan ge största möjliga utdelning och behållning för studenterna om man nyttjar de olika kompentenserna och personligheterna i ett lärarlag, säger prorektor Martin Hellström, ordförande i juryn.

Det har även kommit in några nomineringar som avser enskilda lärare. Juryn har valt att presentera deras namn även om de inte ingår i bedömningen för det pedagogiska lagpriset.

– Vi tycker att de inkomna nomineringarna av enskilda lärare i sig är väl motiverade. Att publicera förslagen är därför ett sätt att uppmärksamma att det finns mycket uppskattade pedagoger vid Högskolan i Borås. Det är vi mycket glada för och stolta över!

Nominerade kurslag (bokstavsordning)

Allmän omvårdnad
Elisabeth Lindberg
Eva Fransson
Teija Fredenlund
(Anna Kängström- tjänstledig)

Fritidspedagogisk verksamhet II
Ann Ludvigsson
Carin Falkner
Douglas Flobrant
Gunilla Fihn
Jan-Erik Svensson
Maria Nord
Marie Fahlén
Monica Rundgren
Pierre Jamot
Susanne Klaar
Tobias Ruhtenberg

Förskoledidaktiska perspektiv – barn, naturvetenskap och teknik (Varberg)
Anita Eriksson
Ann-Sofie Mårtensson
Annika Rydin
Christina Rask Svensson
Douglas Flobrant
Eva Hesslow
Jan-Erik Svensson
Maria Nord
Regina Enedahl
Susanne Klaar

Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
Agneta Welin Mod
Anna Hellén
Gunilla Elber
Helena Bergmann Selander
Ingamay Larsson
Mats Andersson
Richard Baldwin
Tobias Ruhtenberg

Klinisk medicin: psykisk ohälsa och sjukdom
Aleksandra Jarling
Leane Johansson
Niklas Andersson
Stefan Gustavsson

Pragmatiskt förändringsledarskap
Bassim Makhloufi
Rolf Solli
Sara Hjelm Lidholm

Enskilda nominerade lärare (bokstavsordning)

Dragu Atanasiu, Sektionen för ingenjörsvetenskap
Lennart Boman, Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa
Helena Francke, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Rolf Hasslöw, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Agneta Hultstrand, Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
Jörgen Larsson (pensionerad)
Tomas Wahnström, Sektionen för ingenjörsvetenskap

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ulf Nilsson