Huvudmeny

2016-03-10 14:15

Hög kvalitet för sjuksköterskeutbildningar


Specialistsjuksköterskeexamina vid Högskolan i Borås får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslerämbetet.

Specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot anestesisjukvård och intensivvård får i den senaste granskningen av Universitetskanslerämbetet, UKÄ, omdömet hög kvalitet.

Goda nyheter, tycker Isabell Fridh, Isabell Fridhsom är programansvarig för utbildningen i intensivsjukvård.

– Sedan den tidigare granskningen har vi förstärkt den verksamhetsförlagda utbildningen. Dels har vi förstärkt lärarnas medverkan vid mitt- och slutbedömningssamtal, och dels har vi infört en klinisk examination. Dessutom har vi förstärkt den kliniska delen av utbildningen med mer simuleringsövningar inne på högskolan.

– Vi har helt enkelt åtgärdat samtliga punkter som tidigare varit ifrågasatta.

En utvärdering av de båda programmen genomfördes av UKÄ även i oktober 2014. De som då fick omdömet bristande kvalitet, vilket innebar att examenstillstånden ifrågasattes av UKÄ, fick ett år på sig att växla upp utbildningarnas kvalitet.

De utbildningsprogram som nu fått omdömet hög kvalitet är:

  • Specialistsjuksköterskeutbildning – intensivvård
  • Specialistsjuksköterskeutbildning – anestesisjukvård

Läs mer

Nyhet på UKÄs hemsida.

Text: Helen Rosenberg
Bild: Henrik Bengtsson