Huvudmeny

2016-03-14 13:38

Johan Herlitz fortsätter forskargärning som professor emeritus


Johan Herlitz, professor inom vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, är ett vida känt namn inom forskning kring hjärtstopp. I samband med Prehospenkonferensen som hölls i Borås 9-11 mars hyllades han för sin gärning som forskare, lärare och handledare åt doktorander under många år. Ett arbete som han nu, efter att ha blivit pensionär, oavtrutet fortsätter med som professor emeritus.

Under hyllningsseminariet fick Johan Herlitz själv sitta på åhörarbänken och lyssna till tal av ett antal av de doktorander som han har handlett under åren. Det blev tillbakablickar på den forskning de arbetat med under Herlitz handledarskap och en och annan anekdot.

Hur känns det att utnämnas till professor emeritus?

– Det känns roligt att man en dag som denna visar uppskattning för mitt arbete. Fast jag fortsätter ju att jobba som vanligt och har inga planer på att ändra på det.

Vad betyder det för dig att bli emeritus?

– Tja, andemeningen är väl att jag är pensionär, jag är 67 år, och att man väl ska arbeta lite lugnare och arbeta med ett annat perspektiv. Även om det är lite vemod över ordet är det ändå ett slags respekt över det. Jag kommer att jobba på som tidigare med handledning. Som emeritus kan man välja sitt arbetstempo själv.

För närvarande är Johan Herlitz handledare åt ett par doktorander och bihandledare åt ett tiotal doktorander.

– Jag går mest in som mentor och advisor för doktoranderna, säger han.

Har satt högskolan på kartan

– Att Högskolan i Borås för över tio år sedan anställde Johan Herlitz som professor har betytt väldigt mycket för utvecklingen av vår forskning inom det prehospitala området. Det har bidragit till att högskolan i ännu högre grad har kunnat sättas på kartan som en ledande forskningsmiljö inom prehospital sjukvård, säger rektor Björn Brorström och fortsätter:

– Jag vill också framhålla vilken ödmjuk och inspirerande person Johan Herlitz ar. När jag i olika sammanhang har hört honom beskriva sin forskning och fältets utveckling har han gjort det genom att beskriva sina doktoranders resultat. I den har forskartraditionen är huvudhandledaren med som författare, men han väljer att lyfta fram doktoranderna. Det ar väldigt elegant och ödmjukt gjort och det beskriver honom som person. Många med mig har tagit starkt intryck av detta.

Johan Herlitz forskargärning

Johan Herlitz började läsa medicin i Göteborg 1960 och bestämde sig för att specialisera sig på invärtesmedicin. Han gjorde sin AT-tjänst på medicinkliniken i Lidköping. Därefter kom han till Sahlgrenska universitetssjukhuset där han bland annat var med om att genomföra den första studien med målet att begränsa utbredningen av hjärtinfarkt. År 1982 disputerade han. Han kom att fortsätta inom kardiologin och blev färdig specialist 1985.

Professor emeritus
Emeritus är en titel som används i kombination med yrkestiteln, från början för präster och sedermera även för professorer, när de gått i pension. Det betecknar att de alltjämt har vissa skyldigheter och rättigheter knutna till den tidigare yrkesverksamheten. (Källa: Wikipedia)

Tidigt som specialist tog han sig an doktorander, både läkare och sjuksköterskor. Under 90-talet närmade han sig ambulanssjukvården med fokus på kardiologi. Han var handledare i ett projekt som undersökte om trombolys kunde inledas redan i ambulansen. Så småningom hade Johan Herlitz nischat in sig på forskning kring plötsligt och oväntat hjärtstopp parallellt med forskningen kring hjärtinfarkt.

I början av 2000-talet erbjöds han en professur i prehospital akut sjukvård. Han var med att starta forskningscentrumet för prehospital akut sjukvård i Västrata Götalandsregionen vid Högskolan i Borås, Prehospen. År 2011 fick han en regional professur i prehospital akutsjukvård som finansierades av Högskolan i Borås, Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Johan Herlitz arbetar bland annat på Registercentrum i Västra Götaland där han ansvarar för Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret.

I Borås omfattar hans forskning den tidiga vårdkedjan vid stroke, den tidiga vårdkedjan vid blodförgiftning, att vårda patienter som ringer efter ambulans på rätt vårdnivå samt kring olika aspekter på patientsäkerheten inom den prehospitala akutsjukvården. Han handleder även doktorander vid kardiologen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Talare vid hyllningsseminariet:

Christina Holmgren, Björn Karlsson, Johan Engdahl, Åsa Axelsson, Anneli Strömsöe, Andreas Claesson, Martin Risenfors, Aras Rawshani.

Läs mer

Allt fler räddar liv (reportage i forskningsmagasinet 1866)

Snabbt ingripande fördubblar överlevnaden vid hjärtstopp (nyhet och pressmeddelande)

Läs mer om PreHospen - Centrum för Prehospital forskning

Text: Solveig Klug och Lena M Fredriksson
Foto: Solveig Klug