Huvudmeny

2016-03-14 12:15

Livsviktig kunskap om aktuella drogsituationen


Droghandel på nätet, de vanligaste narkotikapreparaten och tecken på att någon missbrukar – det var några av de ämnen som var i fokus när den andra konferensdagen om preparatkännedom gick av stapeln i början av mars. – Jag tycker att man ska titta på helheten och inte bara symtom som droger ger, som avvikande beteende, kläder med drogliberala tecken och vad personen bär med sig, säger narkotikapolisen Björn Ekström.

Med hänsyn till det jobb han har vid narkotikaroteln i Göteborg vill han inte medverka på bild. Men han fanns på plats och föreläste på högskolan när den andra av tre konferensdagar för ökad preparatkännedom arrangerades i mars. Kollegan Niklas Lindroth, som är narkotikasamordnare vid polisen i Alingsås, berättade om droghandel på nätet i det som kallas för Darknet (se artikel i FoUS:s nyhetsbrev 1:2016), medan Björn Ekström berättade om tillgång och utbredning av narkotika.

– I Boråstrakten är det varken bättre eller sämre än det varit tidigare. Vissa preparat är det väldigt god tillgång på och andra inte. Borås lider lite av närheten till Göteborg, det är enkelt att åka dit och hämta droger för att sälja här.

Den stora förändringen kring drogtillgång är det som kollegan Niklas berättar om; att vem som helst kan köpa nästan vad som helst, med hjälp av sin egen dator eller mobil.

Niklas Lindroth, narkotikasamordnare vid polisen i Alingsås– Nu har du tillgång till hela drogpaletten oavsett var du bor någonstans. Priserna är samma som på gatunivå, men du kan bo i Norrlands inland och ändå få tillgång till höggradigt heroin, berättar Niklas Lindroth.

– Men det känns inte som att de vanliga drogerna har minskat, utan detta har tillkommit, säger Björn Ekström, och menar att därmed har den totala tillgången till droger ökat.

Han tycker att både yrkesverksamma som möter unga och deras föräldrar ska vara vaksamma. Föräldrar ska inte bara leta efter kroppsliga symtom på drogmissbruk, utan även ta reda vad barnen har på sig.

– När man brukar narkotika använder man speciella saker. Om man röker marijuana till exempel har man ofta rizla-papper på sig, och man röker ofta cigaretter. Om man injicerar amfetamin har man ofta sprutor, säger Björn Ekström.

Hans råd till föräldrar är att våga leta efter de där sakerna, och att vara nyfiken i allmänhet.

– Och att man lär sig lite av språket som de som brukar narkotika använder. Vad preparaten och olika attiraljer kallas, olika slangutryck.

Har du tips på hur man som föräldrar kan lära sig mer?

– Om man vill lära sig utifrån missbrukarnas perspektiv är Flashback väldigt bra. Man kan söka på ett slanguttryck i sökfältet där – och då kommer man rakt in i narkotikavärlden.

– Men det räcker att bara googla på ordet ”narkotika”, så hittar du många väldigt bra sajter på nätet.

De båda förklarar att det kan ta mycket lång tid av missbruk innan det sätter spår i en persons yttre, så det är inte lätt att se vad som pågår.

– Den sista som faller är personen själv, säger Björn, den fasaden kan man hålla ganska länge. Det första är hemmet, arbetet och umgänget.

– Sen kan man tänka på att det är svårare att se på tjejer än på killar att de håller på med narkotika, fortsätter Niklas. Tjejerna håller sig fräschare längre. När en tjej slutar bry sig om hur hon ser ut, då har det oftast gått mycket längre än motsvarande för en kille.

Konferensdagarna  om ökad preparatkännedom är ett samarrangemang mellan FoU Sjuhärad Välfärd, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Kriminalvården och Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Båda tillfällena har lockat ett drygt 100-tal åhörare bland personal som möter unga och vuxna med riskbruk, missbruk och beroende. En tredje del planeras till hösten.

Text och foto: Pia Mattzon

Niklas Lindroths presentation från föreläsningen finns här.

Läs mer om konferensdagarna om preparatkännedom i nyhetsbrev 1:2016, som utges i mars/april.