Huvudmeny

2016-03-04 11:27

Lotta har ordet, mars 2016


Nu i dagarna är det mycket på gång. Torsdag den här veckan hade vi både Akademiråd och genrep inför den intervju vi kommer att utsättas för av UKÄ i samband med forskarutbildningsansökan.

UKÄ-intervjun (eller hearingen, som vi ofta kallar den) äger Lotta Dalheim Englundrum den 15 mars, och då är vi en stor delegation som tillsamman åker upp till Stockholm från Högskolan i Borås. Lista på vilka som kommer att delta på intervjun följer längre ner.

Under Akademirådet avhandlades en rad olika frågor, som till exempel fortsatt utveckling av KTC och hur vi bygger ett långsiktigt samarbete med SÄS kring VFU-platser.

Arbetet med akademins vision och att formulera vart vi vill i framtiden pågår, och vi kommer att fördjupa oss ytterligare i den här frågan under en temadag i maj. Mer information om detta kommer längre fram.

Det är också roligt att kunna rapportera att Centrum för Välfärdsstudier, CVS, nu har kommit igång på allvar. En styrgrupp med externa parter är formerad, och den har också hunnit med sitt första möte. Den 5 april presenteras för första gången äldreomsorgsstudien ”Chefsröra”, och samma eftermiddag delas Sydvästenpriset ut. Prisets syfte är att premiera och uppmärksamma en chef inom välfärdsområdet som ”medvetet och engagerat har verkat för ett långsiktigt kvalitativt utvecklat strategiskt ledarskap”.

Jag vill också passa på att gratulera Camilla Eskilsson som disputerar idag, fredagen den 4 mars!

Hälsningar,

Lotta

 

De som för högskolans räkning kommer att delta i UKÄ-intervjun är:

Högskolans ledning

Björn Brorström, rektor
Martin Hellström, prorektor
Jenny Johannisson, vicerektor forskning

Övergripande ansvar
Docent Martin G: Erikson, ordförande Forsknings- och utbildningsnämnden
Professor Stefan Cronholm, vice ordförande Forsknings- och utbildningsnämnden

Operativt ansvar
Lotta Englund, akademichef Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Gunilla Carlsson, studierektor forskarutbildning inom Människan i vården

Handledare

Lektor Anders Bremer
Professor Lotta Dellve
Professor Berit Lindahl
Professor Maria Nyström
Lektor Lina Palmér
Professor Björn-Ove Suserud
Docent Birgitta Wireklint

Doktorander

Marie Engwall
Aleksandra Jarling
Jonas Karlsson