Huvudmeny
Högskolans campus

2016-03-02 12:52

Nu är det dags att HU-nominera kurser


Senast den 31 mars ska kurser där hållbar utveckling är integrerat i kursplaner och examinationsmoment nomineras. Vi frågade Anne-Sofie Mårtensson, HU-samordnare på A3, vad det innebär.

 – Det är ganska enkelt, det innebär att man som kursansvarig låter kvalitetsgranska sin kurs. Det gäller kurser med undervisnings- och examinationsformer som gör att studenterna behöver reflektera och problematisera kring frågor om hållbar utveckling.

Så går det till:  Respektive akademi ansvarar för den egna nomineringsprocessen och vilka kurser som ska nomineras. Berörda kursplaner ska vara fastställda i utbildningsutskotten. Nomineringar skickas till Hållbarhetsrådet, via samordnaren för hållbar utveckling, birgitta.pahlsson@hb.se, med angivande av kurs, berörd utbildning och akademitillhörighet. Kursplan, inklusive litteraturlista och examinationsuppgift/-er bifogas samt kort kommentar om hur bedömningskriterierna för hållbar utveckling uppnås (se kriterier för bedömning av HU-integration i kurser). Examinationsuppgift/-er ska säkerställa att uppsatta mål gällande hållbar utveckling examineras, vilket bör framgå av nomineringsunderlaget

Om kursen uppfyller kraven avgör en bedömmargrupp. De kurser som tar sig över ribban får ett diplom, och för lärarlaget blir det ett kvitto på att de håller hög nivå när det gäller hållbar utveckling integrerat i undervisningen. 

– Alla våra studenter behöver få med sig redskap som gör att de i sitt kommande yrkesliv kan hantera frågor som rör hushållning och fördelning av resurser. Därför har högskolan satt upp som mål att varje student, oavsett vilken utbildning hon eller han går, ska läsa minst en kurs som fått ett Hållbar utvecklings-diplom, säger Anne-Sofie Mårtensson.

Nominera senast 31 mars. Diplomeringsceremonin äger rum 20 april.

Här kan du läsa mer om HU-nominering och diplomering av kurser.

Text: Rebecca Lindholm 
Foto: Anna Sigge