Huvudmeny

2016-03-03 08:00

Ny forskningsöversikt för att utveckla fritidshemmet


Ann Ludvigsson och Carin Falkner, universitetslektorer vid Högskolan i Borås, vill skapa en diskussion om fritidshemmet bland politiker och verksamma inom skolan. Därför släppte de nyligen boken Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt.

Ann LudvigssonForskningsöversikten som är skriven på ett kortfattat sätt ska skapa diskussion och samtal bland politiker, verksamma inom skolan, forskare och lärarutbildare. I den finns referenser till befintlig forskning om fritidshemmet men även frågor och dilemman som skulle behöva belysas för att kunna utveckla verksamheten vidare.                                              

– Syftet är att lyfta den allmänna diskursen om fritidshem genom att tillgängligöra relevant forskning inom området. Eftersom forskning om fritidshem är i sin linda är det viktigt att visa på vikten av den forskning som faktiskt finns och på så sätt stimulera utökade insatser, säger Ann Ludvigsson.

Unik verksamhet som behöver värnas

Ann Ludvigsson och Carin Falkner konstaterar i översikten att svenska fritidshem är något unikt. Ingen annanstans i världen finns en verksamhet för skolbarns fritid som sorterar under motsvarigheten till det svenska utbildningsdepartementet, som lyder under skollag och läroplan och som dessutom har särskilt lärarutbildad personal.

Carin Falkner– Fritidshem är en verksamhet där elever får möjlighet att utveckla andra kunskaper än de som är i fokus i den obligatoriska undervisningen, så som självkänsla, identitet och personliga förmågor. De utvecklar en överblick och en förståelse för sammanhang som bidrar till att de ska kunna leva ett gott liv. Därför är det viktigt att verksamheten vilar på en vetenskaplig grund, säger Carin Falkner.

En annan insikt var också vikten av att politiker och andra beslutsfattare värnar denna unika verksamhet som är satt under stor press genom år av nedskärningar.

– Vi hoppas att forskningsöversikten får omedelbar användning och tas tillvara i kvalitetsarbetet i det enskilda fritidshemmet men även bland politiker och andra beslutsfattare. Vi vill bidra till diskussioner och samtal kring fritidshem och utvecklingen av dessa, säger Ann Ludvigsson.

Forskningsöversikten är skriven på uppdrag av Kommunförbundet Skåne och Sveriges Kommuner och Landsting.

Här kan du läsa Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt

Text: Rebecca Lindholm
Porträttbilder: Patrik Svedberg