Huvudmeny

2016-03-30 08:00

Nytt material för utvecklingssamtal klart


HR har tagit fram ett nytt material inför utvecklinssamtal med högskolans anställda. Vad betyder detta för de anställda? Sara Svensson, HR-specialist på högskolan, förklarar.

Sara SvenssonVad är det för nytt material som har tagits fram inför utvecklingssamtalen?

– Vi har tagit fram ett nytt material som innehåller tre delar; en introduktion som är en information om utvecklingssamtal och vad man ska tänka på i samband med samtalet, ett förberedelsematerial med områden som kan diskuteras på utvecklingssamtalet, samt ett dokumentationsmaterial där chef och medarbetare dokumenterar de mål och utvecklingsinsatser som ska göras under året.

Vad är det som skiljer detta material från det som använts tidigare?

– Det nya materialet har ett målfokus och lyfter fram arbetsmiljöfrågor på ett tydligare sätt än det tidigare materialet. Det finns också en tydlig koppling till våra lönekriterier, vilket är viktigt när målen som sätts i utvecklingssamtalet ska följas upp i lönesamtal/lönesättande samtal i höst.

Gäller samma underlag alla typer av anställda på HB?

– Ja, det är samma material som används för alla medarbetare. Däremot är inte alla delar tillämpliga för alla medarbetare. Det är inte en checklista med frågor som ska gås igenom, utan fokus ska vara de områden som är aktuella för respektive medarbetare.

Varför är det så viktigt att ha utvecklingssamtal?

– Det är en möjlighet för medarbetare och chef att diskutera arbetssituationen, stämma av förväntningar på varandra och ge varandra återkoppling. Det är också en möjlighet för varje medarbetare att diskutera sin egen utveckling.

Hör av dig till HR om du har frågor om ditt utvecklingssamtal. E-post: hr@hb.se

Läs mer om utvecklingssamtal

Text: Solveig Klug
Foto:Henrik Bengtsson
Foto på startsida: Colourbox