Huvudmeny
Ambulanspersonal

2016-03-08 07:02

Patientsäkerhet i ambulansen viktigt tema på PreHospenkonferensen


Patientsäkerhet i ambulans är ett av många teman som tas upp under PreHospenkonferensen 9-11 mars på Högskolan i Borås. I ett pågående projekt kartlägger högskolans forskare de olika problem som kan uppstå i ambulansen och som innebär risker för patienten. – Det är ett väldigt spännande projekt och något som aldrig gjorts tidigare, säger Magnus Andersson Hagiwara, universitetslektor i akut- och prehospital vård.

Patienter som vårdas i en ambulans utsätts för många olika risker. Den största är troligen att bli felbedömd. Kanske bedömer ambulanspersonalen felaktigt att patienten är frisk nog att lämnas hemma eller skickar hen vidare till fel vårdinstans. En felaktig initial bedömning kan följa patienten genom hela vårdkedjan vilket leder till förödande konsekvenser. Det är orsakerna till den typen av problem som forskarna Magnus Andersson Hagiwara, Johan Herlitz och Christer Axelsson vid Högskolan i Borås vill titta närmare på i ett forskningsprojekt som påbörjades i september 2015.

Magnus Andersson Hagiwara– Det vi gör i första steget av projektet är att kartlägga patientsäkerhetsrisker. Dessa resultat ska sedan ligga till grund för att utveckla och testa nya interventioner som kan förbättra rutiner i situationer där vården brister. Exempel på interventioner kan vara datoriserade beslutstöd, bättre journaler, bättre anpassad utrustning, system som ger ambulanspersonal feedback på ett avslutat uppdrag, simuleringsbaserad utbildning och evidensbaserade behandlingsriktlinjer.

Mänskliga misstag

– Vi är inte intresserade av att titta på individer utan på systemen. När sådana här misstag görs, och de görs hela tiden eftersom vi alla är mänskliga, är det intressanta att se hur systemet ska utformas för att det inte ska hända igen, säger Magnus Andersson Hagiwara.

Han förklarar att utbildning av personal, beslutstöd, utrustning, hur personalens arbetsskift ser ut och vad det är för kultur på arbetsplatsen alla är exempel på saker som kan leda till att ambulanspersonalen gör misstag och felbedömningar.

– Då är det inte intressant att hänga ut en person utan att titta på systemet och rätta till det för att förebygga att liknande misstag görs om och om igen. Det är olyckligt att vården fortfarande dras med en ”blame and shame”-kultur där man anklagar enskilda individer när saker går snett. Att göra så är ett hot mot patientsäkerheten.

Hur kan vi minska misstagen?

Under PreHospenkonferensen kommer Magnus Andersson Hagiwara föreläsa om bedömningar utifrån en kognitionsteori och kognition i relation till patientsäkerhet. Kognition är vetenskapen om hur vi tänker.

– De flesta misstag som görs i sjukvården är omedvetna, personen som begår misstaget kan inte förklara varför man gör fel. Exempel på det är så kallade ”system ett”-fel, som innebär att den som bedömer fastnar i en tanke i ett tidigt skede och då fokuserar hjärnan på det och lyckas inte se andra alternativ.– Jag kommer under min föreläsning inte att prata om min egen forskning utan jag vill sätta in 100 år av kognitiv forskning i ett ambulanssammanhang. Hur kan vi minska de här misstagen? Diagnostiska fel är ett gigantiskt problem för patientsäkerheten och något vi behöver fokusera mycket på framöver.


Mer om PreHospenkonferensen

Tid och plats: 9-11 mars 2016 på Högskolan i Borås

Syftet är att stimulera till kunskapsutveckling inom larmcentral, sjukvårdsupplysning, ambulanssjukvård, akutmottagning, primärvård och kommun. Huvudtemat för konferensen är ”Sjukvård i kris, krig och katastrofsjukvård”.

Läs mer om konferensen och se fullständigt program.

Exempel på intressanta programpunkter:

Tors kl. 13:30: Emergency Medial Dispatch Priority in Chest-Pain Patients due to Life- Threatening Conditions –Araz Rawshani

Tors kl. 13:30: Pre-hospital Assessment and Patient Experience from Being Assessed by a Single Responder – Carl Magnusson (på svenska)

Fre kl. 13:15: Ethical Problems When Licensed Medical Personnel Perform Care In A Combat Zone – Kristina Lundberg

Kontakt:

Magnus Andersson Hagiwara, universitetslektor, Tfn: 0705-41 02 55, E-post: magnus.hagiwara@hb.se

Eva Medin, projektledare PreHospenkonferensen, Tfn: 0762-16 42 28, E-post: eva.medin@hb.se

Text: Ida Borenstein
Foto: Anna Sigge och Martin Karlsson