Huvudmeny
Bild på hand som balanserar ett skott från en växt.

2016-03-22 08:00

Regeringen ger tummen upp till utvärdering av hållbarhet


Nu har regeringen beslutat att alla högskolors och universitets hållbarhetsarbeten ska utvärderas. Beskedet välkomnas av Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, som under lång tid har efterfrågat en sådan satsning.

– Det är mycket glädjande. Vi har drivit de här frågorna i flera år och stödjer givetvis en fortsatt hållbarhetsutveckling, säger Björn Brorström.

I tio år har Sveriges högskolor och universitet enligt lag varit skyldiga att arbeta för att främja en hållbar utveckling. Men det har hittills varit oklart vad målet har inneburit. Därför har regeringen gett Universitetskanslerämbetet (UKÄ) uppdraget att utvärdera högskolornas och universitetens hållbarhetsarbeten. Det skriver Dagens Nyheter.

– Det är positivt att man går djupare i de här frågorna. Och för oss blir det ytterligare en aktivitet som driver på utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete. Vi har redan ett certifierat miljöledningssystem och har under hösten gjort en egen utvärdering där chefer, medarbetare och studenter har fått ge synpunkter på vad vi har åstadkommit och vad som kan bli bättre, säger Björn Brorström.

Utvärderingen har genomförts av Nils Lindh och Birgitta Påhlsson i Strategigruppen för hållbar högskola.

– Vi har intervjuat ett 40-tal personer, till exempel högskolans ledning, nämndordföranden, sektionschefer, avdelningschefer, studierektorer, samordnare, lärare och studenter. De har fått reflektera över det gångna hållbarhetsarbetet och hur vi ska arbeta framåt, säger Birgitta Påhlsson, som är samordnare för hållbar utveckling och ansvarig för att utveckla arbetet med att integrera hållbar utveckling i verksamheten.

Högt rankade i Sverige

Sedan 2010, och från och med 2012 med stöd av ett certifierat miljöledningssystem, har högskolan arbetat såväl systematiskt som strategiskt med integration av hållbar utveckling i verksamheten; i utbildning, forskning, samverkan och på campus. Arbetet har bland annat resulterat i minskad klimatpåverkan och ett antal diplomerade HU-kurser. Dessutom har högskolan anordnat seminarieserier och en forskningskonferens på temat hållbarhet.

– Vi är redan högt rankade i Sverige när det gäller vårt systematiska arbete och när jag har varit i kontakt med andra lärosäten har jag förstått att vi har kommit långt. Att det nu har beslutats om en utvärdering av hållbarhetsarbetet markerar betydelsen av hållbarhetsintegration i en akademisk verksamhet. Samtidigt blir det värdefullt att få återkoppling på allt arbete vi har lagt ner, säger Birgitta Påhlsson.

Enligt högskoleminister Helen Hellmark Knutsson kommer hållbarhetsfrågan lyftas ytterligare i forskningspropositionen som läggs fram i höst. När det gäller Universitetskanslersämbetets (UKÄ) uppdrag så ska det vara slutfört den första september 2017.

– Jag tycker det har varit ett problem att det har saknats ett sådant här uppföljningsarbete. Men nu blir det en tydlig signal att man tar hållbarhetaspekten på allvar, säger Birgitta Påhlsson.

Läs mer

Klart för viktig och efterlängtad utvärdering (länk till rektor Björn Brorströms blogg)

Text: Martin Högqvist
Foto: Colourbox