Huvudmeny
Anna-Karin Josefsson, Johanna Persson och Birgitta Rutberg.

2016-03-07 07:00

Samlade insatser ger studenterna stöd


Tre stödfunktioner, en samlad insats – i vår serie Studenten lärande i centrum, träffar vi en studievägledare, en språkpedagog, en bibliotekarie och ett par lärare.

Johanna Persson, språkpedagog, Birgitta Rutberg, bibliotekarie, och Anna-Karin Josefsson, studievägledare gör inspel i undervisningen på olika utbildningsprogram. De finns till hands för att hjälpa studenterna att så bra som möjligt klara sina studier.

Studentens lärande i centrum
Den här artikeln är del i en serie om högskolans mål att sätta studentens lärande i centrum.
Läs tidigare artikel i serien: 
"Att sätta studentens lärande i centrum" 
"Studenterna i centrum för Karriärservice ger synergieffekter"
"Våga tala – utveckla skrivandet"

Läs mer om högskolans mål och visioner.

De senaste åren har utvärderingar gjorts på alla högskoleutbildningar i Sverige. Samtidigt har kraven på ökad vetenskaplighet blivit större. En tidig introduktion av de olika former av stöd som erbjuds på högskolan betyder mycket menar de alla tre. En bra studieteknik är a och o när man studerar och färdigheter i att hantera skriftligt och muntligt språk och att ha ett vetenskapligt förhållningssätt är ett måste för att klara av sina studier. De tre betonar att samarbete mellan olika stödfunktioner inom undervisningen bidrar till att skapa en helhet för studenten eftersom områdena bitvis berör varandra.

Fokus på förstagångsstudenter

Anna-Karin Josefsson undervisar i studieteknik redan under första läsperioden:

– Vi fokuserar på de som studerar för första gången. Vi pratar om vad det innebär att vara högskolestudent och hur man som student förhåller sig till sina studier och vi ger exempel på olika studietekniker. Jag vill väcka tankar hos studenterna om att fundera över sin roll som student. När jag är ute i klasserna märks det att det slår an en sträng hos studenterna, förklarar hon.

För närvarande har man på utbildningarna till ingenjör, sjuksköterska, bibliotekarie, designtekniker samt i informatik och event management valt att schemalägga lektioner i studieteknik.

Nytt sätt att studera på

Johanna Persson träffar ofta studenterna första gången ute i klasserna och erbjuder sedan individuell handledning åt de studenter som önskar det främst genom Språkverkstaden.

– Jag talar med studenterna om vilka muntliga och skriftliga basfärdigheter de behöver för att klara studierna på ett bra sätt. Många studenter kommer direkt från gymnasiet och för flera blir det en märkbar förändring i hur man studerar när man börjar på högskolan, säger Johanna. Det är helt enkelt så att det delvis krävs andra färdigheter än tidigare för att t.ex. uppnå en acceptabel stilnivå i det akademiska skrivandet. För att utveckla studenternas språkfärdigheter krävs övning så det är viktigt att arbeta progressionsinriktat såväl inom undervisning, som handledning, säger Johanna.

Trestegsmodell för informationssökning

Stödet i informationssökning sköts av Birgitta Rutberg efter en trestegsmodell där hon möter studenterna i föreläsningar och workshops.

– Jag går ut i klasserna vid tre tillfällen för att de gradvis ska bli bättre på informationssökning. Målet är att progressionen också ska märkas i utbildningsmålen, förklarar hon.

Uppskattat stöd hos lärarna

Gensvaret från de utbildningsansvariga som bjudit in stödet har varit positivt. Att få med lärarna är viktigt. Idealet är om stödet kan komma in i tid på ett naturligt sätt för de olika momenten i utbildningen, t.ex. när det drar ihop sig för skriftlig inlämning eller muntliga presentationer, menar de tre.

Kimmo Kurkinen och Börje Hellqvist.

Ett av de program där lärarna trycker hårt på att studenterna ska lära sig studieteknik, informationssökning och att författa vetenskapliga rapporter är byggingenjörsprogrammet. Kimmo Kurkinen, studierektor, och Börje Hellqvist utbildningsansvarig, jobbar gärna tillsammans med studiestödet och sedan ett par år tillbaka schemaläggs undervisning i studieteknik och språk- och sökstödet. Börje Hellqvist berättar mer:

– Vi upptäckte en del svagheter, eller förbättringsmöjligheter, hos studenterna, dels när det gäller språket och att söka och sålla information, dels när det gäller att lägga upp studierna på ett bra sätt. Det handlar ju inte bara om studenternas tid på högskolan, utan vad de förväntas att klara av ute i arbetslivet efter examen. Då är det inte vi lärare som ställer frågor utan då är det studenterna som måste ställa frågor på hur de ska lägga upp sina projekt och var det finns information. De måste kunna hitta information, tolka och värdera den och sammanställa den.

– Lärarna på studiestödet är kunniga och oerhört engagerade. Vi jobbar i symbios med dem mot samma mål – att få studenterna framåt i studierna, avslutar Börje.

Studievägledningen och språk- och sökverkstaden kommer in på ett pass varje läsår – och ytterligare några pass under tiden studenterna gör sitt examensarbete.

Läs mer om studieteknik 

Läs mer om Språkpedagogiskt stöd 

Läs mer om undervisning i informationssökning

Text och foto: Solveig Klug