Huvudmeny
nätverksträff för utbildningar av ambulanssjuksköterskor

2016-03-15 12:57

Samverkan istället för konkurrens


Den 9 mars hade nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor en nätverksträff på Högskolan i Borås i samband med PreHospenkonferensen.

– Syftet med träffarna är framförallt att byta erfarenheter med varandra och vi försöker träffas minst en gång om året, säger Anders Bremer, universitetslektor vid Högskolan i Borås.

20 personer är på plats från olika lärosäten runt om i landet. Nätverksträffen är lagd den här dagen därför att flertalet ändå var på plats i samband med PreHospenkonferensen.

De är alla överens om att det viktigaste med de här träffarna är att få diskutera utbildningarna och att byta erfarenheter med varandra. Fokus ligger framförallt på samverkan mellan olika lärosäten istället för konkurrens.

– Det viktigaste är utbytet av erfarenheter, att vi ger varandra tips, råd och stöd, säger Britta Ingmar och Sussanne Johansson från Karlstads universitet.

Under träffarna diskuteras bland annat gemensamma frågor, strategier, samsyn och kompetensbeskrivning.

– Det ska inte spela någon roll var du gått din utbildning, du ska vara garanterad en viss standard och kunna få jobb varsom helst i landet, säger Bosse Ek från Mittuniversitetet och Christer Kågström från Luleå tekniska universitet.

Text och foto: Josefine Bjuvefors