Huvudmeny

2016-03-11 14:14

Vill nå fler med flexibelt lärande


Hur skapas lust och motivation under utbildningen? Under torsdagen var representanter från västsvenska lärosäten på plats på högskolan för att ta del av en konferens om hur man kan rekrytera studenter och skapa engagemang genom flexibelt lärande.

Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF) anordnar två gånger om året en konferens för de lärosäten som ingår i nätverket. Den här gången var temat breddat deltagande för flexibelt lärande och Högskolan i Borås stod värd för arrangemanget.

– Temat är en hjärtefråga för oss inom Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning och något vi vill att fler ska arbeta framgångsrikt med, säger Anita Eklöf, ansvarig för konferensen tillsammans med kollegan Ingrid Johansson och Johani Karonen från Högskolan i Skövde.

Flexibelt lärande handlar bland annat om andra sätt att lära ut än de traditionella, exempelvis via nätbaserade och pedagogiska läroplattformer med filmade inslag. På distans kan man nå de som bor på landsbygden eller de som inte har möjlighet att läsa vid campus.

Måste undvika monokultur

– Flexibelt lärande är viktigt för att utbildningsväsendet i Sverige inte ska bli enkelspårigt. Det ska finnas ett utbud som många känner sig lockade av och som många kan delta i för att undvika en monokultur, säger Johani Karonen.

Under dagen fick deltagarna lyssna till och dela med sig av goda exempel på hur man når grupper som man vanligtvis inte når.

Agneta Kullén Engström, lektor på Högskolan i Borås, berättade om en kurs för chefer inom äldreomsorgen och som blivit en succé. 15 procent av alla chefer inom äldreomsorgen i Sverige har genomfört kursen.

– För att hålla engagemanget upp under utbildningens gång är det bra att arbeta med kortare inspelade filmer och att stundvis gå ur den vanliga lärarrollen. Man måste inte alltid vara så strikt, utan kan bjuda på sig själv och skoja till det, säger Agneta Kullén Engström.

Text och bild: Rebecca Lindholm