Huvudmeny

2016-11-25 07:30

Bokförsäljning av gallrade böcker


Idag startar vår försäljning av böcker vi tagit bort ur våra samlingar. Vi säljer gammal kurslitteratur, fackböcker och skönlitteratur. Böckerna kostar fem kronor styck.

Biblioteket jobbar ständigt med att se över sina samlingar, och en del i detta är att gallra böcker. Det handlar bland annat om gamla upplagor av kurslitteratur, kurslitteratur som inte används vid högskolan längre och skönlitteratur. Genom att gallra skapar vi plats för de nya böcker vi köper in under året.

Idag startar ett av de försäljningstillfällen som vi har under året då vi säljer våra gallrade böcker. Böckerna kostar fem kronor styck och du hittar dem vid Informationspunkterna på plan 2 i biblioteket.

books