Huvudmeny
Ericssons logotyp på en glasdörr

2016-11-22 09:33

Ericssonrepresentant gästar nästa seminarium


Akademi och arbetsliv möts för att för att diskutera innovationsarbete på olika nivåer – från golvet till styrelserummet. Med nya innovationer har Ericsson traditionellt nått stora framgångar även om man nu står inför utmaningar. Hur skapas arbetssätt som genererar nya idéer?

Den 1 december bjuder Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV) in till seminariet ”Med innovation som konkurrensmedel”. Föreläsare är Carl Slotte, Innovation Manager på Ericsson i Borås, och Daniel Yar Hamidi, forskare vid Högskolan i Borås. Utgångspunkten är att innovation är en förutsättning för utveckling och konkurrenskraft hos företag och organisationer i dag.

Prova på-seminarium
CAV är en arena för samverkan vid Högskolan i Borås där forskare och arbetsliv möts för gemensam kunskapsutveckling inom ledning, styrning och organisering. Verksamheten är medlemsfinansierad, men även icke medlemmar har möjlighet att delta på seminariet den 1 december. Välkommen!
– Ericsson det senaste året lyckats skapa strukturerade innovationsprocesser med goda resultat inom flera områden och det kommer jag att berätta mer om, säger Carl Slotte. Med tuffa besparingskrav fanns ett behov av att skapa framtidstro hos medarbetare samtidigt som vi behövde närma oss nya kunder och marknader – det krävdes en satsning för att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

Kompletterande forskningsperspektiv

Daniel Yar Hamidi, forskare i innovationsvetenskap, vittnar även han om att krav på förnyelse ständigt pressar företagen. Hans medverkan i seminariet handlar framför allt om att belysa innovation utifrån ett styrningsperspektiv med resultat från sin forskning kring innovationsdrivande styrning.

– Innovationsdrivande styrning innebär att man skapar proaktivitet i styrelsearbetet. Styrelsen behöver ha en förmåga att identifiera nya möjligheter och agera på dessa genom relevanta beslut, säger han.

Ser du kopplingar mellan Ericssons innovationsarbete och de utmaningar man nu står inför?

– Det får jag se när jag har hört vår gäst från Ericsson ge sin berättelse! Ericsson har traditionellt varit duktiga på att skapa innovationer i det operativa, men huruvida deras styrning för innovation passar dagens utmaningar är en fråga som intresserar mig mycket.

Carl Slotte och Daniel Yar HamidiTid: 1/12, kl. 14:00-16:30
Plats:
C203, Högskolan i Borås

Anmäl dig till seminariet ”Med innovation som konkurrensmedel” här

Press och media är varmt välkomna att delta.

Den 1 december bjuder Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV) in till seminariet ”Med innovation som konkurrensmedel”. Föreläsare är Carl Slotte, Innovation Manager på Ericsson i Borås, och Daniel Yar Hamidi, forskare vid Högskolan i Borås.  Utgångspunkten är att innovation är en förutsättning för utveckling och konkurrenskraft hos företag och organisationer i dag.

– Ericsson har genom åren lyckats skapa strukturerade innovationsprocesser med goda resultat inom flera områden och det kommer jag att berätta mer om, säger Carl Slotte. Med tuffa besparingskrav fanns ett behov av att skapa framtidstro hos medarbetare samtidigt som vi behövde närma oss nya kunder och marknader – det krävdes en satsning för att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

Kompletterande forskningsperspektiv
Daniel Yar Hamidi, forskare i innovationsvetenskap, vittnar även han om att krav på förnyelse ständigt pressar företagen. Hans medverkan i seminariet handlar framför allt om att belysa innovation utifrån ett styrningsperspektiv med resultat från sin forskning kring innovationsdrivande styrning.

– Innovationsdrivande styrning innebär att man skapar proaktivitet i styrelsearbetet. Styrelsen behöver ha en förmåga att identifiera nya möjligheter och agera på dessa genom relevanta beslut, säger han.

Ser du kopplingar mellan Ericssons innovationsarbete och de utmaningar man nu står inför?
– Det får jag se när jag har hört vår gäst från Ericsson ge sin berättelse! Ericsson har traditionellt varit duktiga på att skapa innovationer i det operativa, men huruvida deras styrning för innovation passar dagens utmaningar är en fråga som intresserar mig mycket.

Tid: 1/12, kl. 14:00-16:30
Plats:
C203, Högskolan i Borås

Anmäl dig till seminariet Med innovation som konkurrensmedel” här

Press och media är varmt välkomna att delta.

 


.

 

 

Prova på-seminarium
CAV är en arena för samverkan vid Högskolan i Borås där forskare och arbetsliv möts för gemensam kunskapsutveckling inom ledning, styrning och organisering. Verksamheten är medlemsfinansierad, men även icke medlemmar har möjlighet att delta på seminariet den 1 december. Välkommen!