Huvudmeny
Den 19 oktober fick Daniel Palmberg ta emot Sparbanksstifelsen Sjuhärads stipendium för sitt examensarbete.

2016-11-03 13:00

Examensarbete med fokus på hållbar utveckling gav utdelning


Funderar du på vad du ska göra för examensarbete? Då kanske ett fokus på hållbar utveckling kan vara en idé. Det gjorde Daniel Palmberg som studerade till civilekonom. För detta belönades han med ett stipendium.

Daniel Palmberg blev glatt överraskad när hans examensuppsats lyftes fram som ett gott exempel på ett arbete som integrerar hållbar utveckling vid Days of Knowledge i oktober 2016. För det fick han ett stipendium på 25 000 kronor av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Här berättar han vad stipendiet betyder och hur han tänkte när han skulle börja med examensarbetet.

Daniel Palmberg.

Vad betyder stipendiet för dig?

– Det är en stor bekräftelse på att jag lyckades att skriva en bra uppsats, vilket såklart är väldigt roligt med tanke på den tid som jag har lagt ned. Detta var inget jag trodde skulle ske, varken i början eller slutet av mitt skrivande, vilket ju gjorde det hela till en riktigt fin överraskning.

Vad handlar din uppsats om?

– CSR, Corporate Social Responsibility, är ett ord som väldigt många företag arbetar utefter och som verkar tydligt vid första anblick, men som är väldigt komplext. Genom att beakta de många kravbilder som företag har att förhålla sig till i sitt arbete kring detta, kunde jag få större förståelse för vad som innefattas i CSR. Med hjälp av institutionella logiker kan jag analysera detta arbete som kommer till uttryck i företags rapporter och därigenom förstå innebörden av CSR och dess konstruktion. 

Hur tänkte du kring hållbar utveckling när du skulle göra ditt examensarbete och skriva din uppsats?

– Jag visste från början att jag ville skriva om hållbarhet, eftersom det är ett intressant ämne som är aktuellt i samhällsdebatten, men mycket mer än det hade jag inte i tankarna under det inledande arbetet. Sedan började jag tänka på vilka frågor jag själv ville ha svar på om hållbarhet, som vad det självklara arbetet med CSR egentligen betyder. I början var det dock stillestånd i skrivandet eftersom jag hade många olika ämnen jag kunde skriva om. Lyckligtvis kunde jag vända mig till min handledare för att diskutera mina tankar och slutligen hitta ett roligt ämne och framför allt lägga upp en plan för hur jag kunde skriva.

Vad betyder det för dig att jobba med hållbar utveckling?

– Eftersom vi inte kan fortsätta agera och konsumera i samhället som vi gör idag utan måste bli mer hållbara, kan vi säga att vårt levnadssätt idag är direkt ohållbart, i synnerhet vad gäller klädkonsumtion. Att arbeta mer mot hållbarhet är nödvändigt för att det ska finnas en framtid, samtidigt måste innebörden av det vi anser vara ett tillräckligt bra hållbarhetsarbete hela tiden utvecklas. Mitt examensarbete redogör för vad som innefattas i detta arbete, men denna innebörd fortsätter såklart utvecklas.

Har du några tips kring val av examensarbete och hur man kan tänka kring hållbar utveckling?

– Nej, faktiskt inte om valet, förutom den uppenbara uppmaningen att skriva om något du själv tycker är intressant. Däremot vill jag säga att det är viktigt att försöka ha kul under processen. Detta fick jag själv höra, och det är ju lättare sagt än gjort under både tids- och prestationspress, men är än så viktigt. Det var de där roliga stunderna, när jag fick fram intressanta resultat, som gjorde att det gick att fortsätta ha energi att skriva. Vad gäller våra tankar kring hållbar utveckling är det framförallt viktigt att alla förstår att de kan ha en roll att spela. Ett intresseväckande perspektiv som framkom under mitt arbete var företags uttalade förhållningssätt till planeten i sitt CSR-arbete. De belyste även nödvändigheten för alla, företag såväl som enskilda individer, att verka på ett mer hållbart sätt. Oavsett om det gäller bomullsproduktion eller att tvätta kläder i lägre värme.  En kan inte göra allt, men alla kan göra något.

Daniel blev klar med sin utbildning till civilekonom våren 2016. Idag jobbar han på Volvo Cars som inköpare.

– Det är några steg ifrån att arbeta direkt med CSR, men det är samtidigt roliga uppgifter på ett intressant företag, som definitivt har en roll att spela i den hållbara utvecklingen, säger han. 

Läs mer

Stipendier för examensarbeten som integrerat hållbar utveckling (kriterier för nominering och bedömning, med reservation för ändringar då kriterierna kommer att ses över inför nästa års diplomeringsprocess

Daniels uppsats  ”Konstruktionen av CSR - Klädföretags agerande efter institutionella logiker” (finns i DiVA)

Läs en tidigare intervju med Daniel Palmberg från 2015 om hans studier på Civilekonomprogrammet.

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge