Huvudmeny

2016-11-25 13:58

Mansförkläde väckte debatt på instagramkonto


Textilhögskolan är en kreativ miljö med många engagerade studenter och medarbetare. – Högskolan ska främja debatt. Det är en del av den akademiska friheten, men å andra sidan har vi en nolltolerans mot trakasserier och kränkningar, säger kommunikationschef Annie Andréasson som efter ett inlägg på Textilhögskolans instagram-konto valt att vädja om avslut på en debatt som blossade upp i kommentarsfältet.

På Textilhögskolans instagram-konto har i veckan studenter på TPU, Textil Produktutveckling berättat om sitt nystartade företag. Både studenter och medarbetare blev överraskade över den intensiva reaktion som fördes i kommentarsfältet utifrån ett genusperspektiv. Debatten, som tidvis var förhållandevis saklig, upplevdes dock som väl tuff och bör därför föras i en lämpligare kanal.

– Textilhögskolans instagram-konto är till för att berätta om den verksamhet som bedrivs här och vi har tydliga regler för vilken ton studenterna ska ha när de representerar högskolans konto. Däremot behöver högskolan vara tydligare med vilken ton som bör hållas av debattörerna när olika frågor diskuteras i kommentarsfältet. Debatten ska vara respektfull. Om vi inte kan hålla en god ton, får vi ta till så drastiska åtgärder som att tillfälligt stänga av kontot, avslutar Annie Andréasson.

Samtidigt väckte inläggen en större fråga kring genusperspektiv och värdegrund i utbildningarna som behöver diskuteras inte bara på Textilhögskolan utan hela högskolan.

– Vi fortsätter att diskutera frågan i ett annat forum. Vi planerar för en paneldebatt eller workshop som vi kommer att bjuda in till inom den närmaste framtiden, säger Mikael Löfström, akademichef på akademin för textil, teknik och ekonomi. 

Text: Annie Andréasson