Huvudmeny
Gustaf Kastberg

2016-11-01 08:00

Ny ekonomiprofessor vill stärka högskolans forskningsmiljö


Gustaf Kastberg är ny professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. Han är expert på ekonomistyrning och organisering i offentlig sektor, och ser arbetet vid högskolan som en chans att inspirera till mer forskning inom området.

– Högskolan i Borås ligger i en dynamisk region vilket smittar av sig på den akademiska miljön. Högskolan har också gott samarbete med externa parter som till exempel Borås Stad. Dessutom har jag intresserade kollegor inom mitt område och ett bra studentunderlag. Så det känns bra, säger han.

Gustaf Kastberg har genom sin karriär främst studerat ekonomi och organisationer i kommuner och landsting. Framförallt är han intresserad av budgetering och resursfördelning

– Jag har också gjort studier ur ett verksamhetsstyrningsperspektiv. De har handlat om styrning av processer och studier av hur marknadsmekanismer använts för att öka effektivitet. Generellt är jag intresserad av mötet mellan det sociala och komplexa samt kvantifieringar av olika slag.

Forskar om sociala investeringar

Just nu är han verksam i två större forskningsprojekt. I det ena, finansierat av Västra Götalandsregionen, studerar han sociala investeringar. Det innebär försök att styra social verksamhet utifrån en investeringslogik. Går det att minska socialt utanförskap och offentliga insatser över tid genom att göra viktiga och angelägna åtgärder omedelbart?

Fakta
Ålder: Fyllde 40 i våras
Bor: Varberg
Familj: Fru och två barn
Blir arg på: Ökad administration (och krig förstås)
Längtar efter: Jag är nybliven biodlare så jag längtar efter att bina efter vintern ska börja flyga igen (och fred förstås)
Favoritapp: SR och SMHI
Drömyrke förutom professor: Lärare på grundskolan
Gäster på min fiktiva önskemiddag: Äter helst med nära och kära

– Det handlar till exempel om vad barn, som går ur skolan utan färdiga betyg, ger för kostnad för samhället i framtiden och om man kan se de insatser man gör i skolan som investeringar. Och kan det i slutändan betala sig?

Hans forskning har hittills visat att trenden med sociala investeringar sprider sig men det är svårt att få det att fungera i praktiken.

– Tanken är god men när det är flera organisationer som ska samarbeta med olika budget och olika kompetens är det en utmaning att få det att fungera, förklarar Gustaf Kastberg.

Det andra projektet som är finanserat av Forte och Vetenskapsrådet rör styrning av skolan. Under lång tid har kommunerna, staten och rektorerna försökt styra skolan hårt vilket innebär att lärarna fått ett minskat utrymme att påverka och utveckla sitt arbete.

– Alla verkar vilja styra och påverka samtidigt. I studien utgår vi från att detta inte är oproblematiskt och att risken är att styrinitiativen hamnar i konflikt med varandra och i värsta fall leder till att resultaten i skolan blir sämre.

Ser fördelar med mindre lärosäte

Gustaf Kastberg disputerade vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet inom organisering och valfrihet. I sin avhandling studerade han hur man sätter pris och bestämmer kvalitet på till exempel hemtjänst eller skolpeng. Efter det arbetade han vid Lunds universitet och därefter Göteborgs universitet igen. Sedan halvårsskiftet arbetar han vid Högskolan i Borås och han ser fördelar med att arbeta vid ett mindre lärosäte.

– Det finns självklart en trygghet och en bekvämlighet vid ett stort universitet. Men jag tror att det finns större chanser att vara med och påverka och forma sin plattform vid en högskola, säger han.

Gustaf Kastberg hoppas att han kan bidra till att utveckla och stärka den akademiska miljön inom området företagsekonomi. Dessutom tycker han att det är givande att undervisa.

– Vi forskar för att ha något att lära ut, har någon klok person sagt. Dessutom blir man en bra forskare genom att undervisa. Jag ser forskningen och lärargärningen som en helhet.

Läs mer om högskolans forskning inom Handel och IT.

Läs mer om Gustaf Kastberg.

Professorsinstallation

Nästa professorsinstallation äger rum fredagen den 5 maj 2017.

Text: Anna Kjellsson
Foto: Suss Wilén