Huvudmeny

2016-11-16 08:00

Säg hej till våra nya medarbetare!


Med jämna mellanrum får vi nya medarbetare på akademin och den här gången är de fyra till antalet. ”Säg hej till våra nya medarbetare!” är ett sätt att välkomna.

Verksamhetsstöd

Friederike Schöne – internationell koordinator med fokus på utresande studenter och medarbetare. Hon har sedan länge arbetat med internationella frågor på högskolan och kommer från och med nu vika ungefär en dag i veckan till A2.

Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa

Christina Nilsson – universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa. Hon kommer främst att arbeta inom barnmorskeutbildningen. Tjänsten är på 50 %.

Anna Einerskog – universitetsadjunkt i vårdvetenskap. Hon kommer bland annat att arbeta med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning, samt undervisning i olika kurser och utbildningar inom både sektion 2 och 4. Tjänsten är på heltid.

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Elena Bogdanova – universitetslektor i sociologi. Hon arbetar halvtid till och med 31 januari och därefter på heltid under våren med utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället, OPUS.

Varmt välkomna!

Här kan du läsa om vilka medarbetare vi välkomnade förra gången.

Text: Rebecca Lindholm