Huvudmeny
Lärare i undervisningssituation

2016-11-24 13:55

Undervisning för hållbar utveckling


Till våren startar en ny kurs om lärande och undervisning för hållbar utveckling. Kursen, som är en del av högskolans satsning på hållbar utveckling, riktar sig till dig om är lärare och vill utveckla din undervisning.

Kursansvarige Marcus Agnafors, universitetslektor vid Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, berättar mer om vem kursen riktar sig till:

– Den vänder sig till alla lärare som vill veta mer om hur man effektivt integrerar aspekter kring hållbar utveckling i sin undervisning. Hållbar utveckling är viktigt, inte bara för att det är ett perspektiv som är viktigt för Högskolan i Borås som lärosäte, utan även för att det är en central samhällelig fråga. Det handlar i grund och botten om vilket – om något – samhälle vi lämnar över till nästkommande generationer.

I kursen får deltagarna till stor del arbeta med egen befintlig och framtida undervisning som utgångspunkt. Den egna undervisningspraktiken relateras till centrala begrepp och aktuell forskning inom området Education for Sustainable Development (ESD).

– Kursen ger goda förutsättningar för att inkludera hållbar utveckling – både ekologisk, social och ekonomisk – i sin undervisning, vilket också är en tydlig önskan från ledningen på vårt lärosäte. Kursen är poänggivande och naturligtvis även meriterande, eftersom den ger både en reell och formell kompetens.

Fakta om kursen

Kurs: Lärande och undervisning för hållbar utveckling, 5 hp
Omfattning: 5 heldagsträffar med start våren 2017
Sista anmälan: 11 januari 2017

Mer information och anmälningsformulär

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ulf Nilsson